Anasayfa

Sadece TEMAD genel merkezi değil tüm şubeleri ile birlikte güç ve hareketlilik sağlayarak toplumda ve kamu alanında hak ettiği saygın yerini almasıdır. '' GÜÇLÜ ŞUBELER GÜÇLÜ GENEL MERKEZ, GÜÇLÜ GENEL MERKEZDE HAK ALMADA GÜÇ MERKEZİDİR '' sözümüzün uygulayacısı olacağımız sözünü veriyoruz. TEMAD Genel Merkez üzerinde kayıtlı görülen tüm üyelerimizi en yakın şubelere nakillerini yaparak, Genel Merkezi Ankara Şube başkanlığından çıkarıp TEMAD GENEL MERKEZİ KURUMSAL KİMLİĞİ İLE ÇALIŞMASINI, Ankara İl Başkanlığını mevcut tüzüğümüz gereği ilk kurulan şubenin temsil etmesini veya tüzük değişikliğinde Büyükşehir olan İllerimizin temsil edililişi ile yapılacak değişiklik ile temsil edilmesini sağlayacağız. Varlığımızı ve birçok haklarımızın alımında hiçbir şey beklemeden 1970-1975 Hak ve Eşitlik mücadelesi veren Elleri öpülesi değerlerimize vefa borcumuzu ödeyeceğiz.
17.09.2014
Yerinde say komutunu kaldırıp ileri marş komutu ile haklı taleplerimizi hukuk içinde elde etmek için, biz, Genç Kuşak Emekli Astsubaylar TEMAD Genel Merkez Yönetimine siz değerli arkadaşlarımızın ve Delegelerin desteği ile HER ŞARTLARDA! TALİBİZ. GENÇ KUŞAK DERKEN, YAŞ KASTETTİĞİMİZ DÜŞÜNÜLMESİN. FİKREN, ZİHNEN VE MÜCADELE AZMİ İLE KENDİNİ GENÇ HİSSEDEN HERKESİ KAPSAMAKTADIR. Genç Kuşak Emekli Astsubaylar olarak hedefimiz sorunların bir parçası değil, çözümün öncüsü, ayrıştırıcı değil, birleştirici, bütünleştirici, farklılıkları olduğu gibi görüp kabul eden, farklılıklarda değil birlikteliklerde buluşan, çatışmacı değil uzlaşmacı, tavizci değil, hakkını alan, statükocu, baskıcı değil değişime, yeniliğe, çok sesliliğe açık bir düşünce yapısı ile buradayız. Bizi tanımak için kendinize bakın, uzaklarda değil aranızdayız. ‘’ BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRİRSENİZ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRMİŞ OLURSUNUZ ''
12.09.2014
Bugüne kadar ki yönetimler sorunlarımıza çözüm arayışları içinde muhatapları tarafından hep oyalanmıştır. Astsubay toplumu üzerinde korku, baskı oluşturmaya çalışan bürokratik güçlere defalarca anlatılmasına rağmen inanma ve umut etme yanlışına düşmüşlerdir. Ülkemizde çok kanallı medya ve iletişim araçlarının yaygınlaşması sonucu farklı düşünceler ortaya konulmakta, hiçbir olay gizli saklı kalmadan en kısa zamanda yayılmaktadır. Yerinde say komutunu kaldırıp ileri marş komutu ile haklı taleplerimizi hukuk içinde elde etmek için, biz, Genç Kuşak Emekli Astsubaylar TEMAD Genel Merkez Yönetimine siz değerli arkadaşlarımızın ve Delegelerin desteği ile HER ŞARTLARDA! TALİBİZ. GENÇ KUŞAK DERKEN, YAŞ KASTETTİĞİMİZ DÜŞÜNÜLMESİN. FİKREN, ZİHNEN VE MÜCADELE AZMİ İLE KENDİNİ GENÇ HİSSEDEN HERKESİ KAPSAMAKTADIR.
10.09.2014
Tarihinin hiç bir döneminde, ekmeğini yiyip suyunu içtiğimiz, hamd olsun diyerek hep şükrettiğimiz ne yazıkki üç yıldan bu yana iki ayrı düşman sınıf gibi adlandırılıp ayrıştırılmadık, iki ayrı unsur olarak gösterilmedik. Peygamber ocağı olarak görüp bildiğimiz kutsal gördüğümüz mesleğimizi icra ettik. Kimilerimiz Şehit, kimilerimiz Gazi oldular. Bizler gibi hizmet süresini doldurup emekli olanlarımız da hala İNSANLIK VE MESLEK ONURU ADINA HAK VE EŞİTLİK MÜCADELESİ VERMEYE ÇALIŞIYORUZ. İhanet içinde bulunmadık, mücadeleyi kendi amaç ve emellerine alet edip kullanları görüyoruz. 1984 yılından bu yana görmediği ilgiyi, alşmadığı maddi desteği alan mevcut yönetim tüm bu desteği kendi çıkarları ve egoları için yok etmişlerdir. Başarısızlıklarını gizleme adına bir sürü entrikalar düzenlediklerini görüyoruz.
29.08.2014
26 Ağustos 1922 Sabahı saat 04.30’da yoğun bir Türk topçu ateşi ile başlayan Büyük Taarruz 9 Eylül günü muzaffer Türk süvârilerinin İzmir’e girmesiyle sona ermiş ve 200.000 kişilik Yunan istîlâ kuvvetlerinden arda kalanlar, 27 Ağustos ve 4 Eylül arası, 321 kilometrelik bir mesâfeyi sekiz günde aşarak, yâni günde yaklaşık 40 kilometre katederek “dünyâ ric’at rekoru”nu kırmışlardır. 200 senelik bir gerileme devrinden sonra nihâyet “mâkûs tâlihi”ni yenerek yeryüzündeki bütün hasımlarına “kırmızı kart” gösteren Türkiye Büyük Taarruz sonucu ölüm döşeğinden son anda doğrularak tekmil dâhilî ve hâricî “cenâze levâzımatçıları”nı sonsuz ye’se garketmişdir. Büyük Taarruz’un şehitlerini ve başta Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere artık hepsi Rahmet-i Rahmân’a kavuşmuş gâzîlerine Allah'tan Rahmet diliyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.
25.08.2014
Ya aklı, bilimi kullanıp istişare ile gerçek hedefi belirleyip çoğalarak bu yolda ilerleyeceğiz, yada akıl ve bilimden uzak hislerimizle hareket ederek ben bilirim diyerek azalarak daha çok debelenip duracağız. Biz işte tam buradayız. İyi düşünüp doğru karar vermeliyiz. Ya akılcı hareket edeceğiz, ya da duygusal hareket edeceğiz. Eksik kalan, atladığım veya göremediğimiz konuları sizlerin tamamlamasını istirham ederiz. Not: Mart 2012 de kaleme alınan bu yazı dizisi mevcut Temad Genel Merkez Yönetim Kurulunun heba edilen bir dokuz yılın üzerine diye seçildiklerini ve bu camianın bir üç yılını daha heba ettiklerinin acı gerçeğidir. Kaybedilecek zaman artık kalmamıştır.
20.08.2014
Genç Kuşak Emekli Astsubaylar olarak, www.emekliassubaylar.org ve Astsubay Güç Birliği Platformunun kaleme alıp yayınladığı bu yazının altını imzaladığımızı ve hatta; Denizin içeresindeki pisliği bir şekilde karaya atarak temizlendiği gerçeği ile, bu tür kişilerin grup, sayfa ve arkadaş listelerimizden çıkarılıp, engellenmesi gerektiğini paylaşırız.
19.08.2014
Yıllarca birikmiş siyasi ve askeri otorite tarafından hep ötelenmiş sorunlar girdabında debelenip duruyor. TEMAD'ın gücü yetse çözecek ama yetmiyor. Onun için önce tespitlerimizi yapalım, sonra teşhisleri yapalım, daha sonra da tedavi önerilerimizi... Tespitler... Gücü daha fazlasına neden yetmiyor? Güçlü bir genel merkez olmadığı için yetmiyor. Güçlü teşkilat yapısı olmadığı için yetmiyor. Güçlü ve sürekli mali gücü olmadığı için yetmiyor. Güçlü bir sosyal yapısı olmadığı için yetmiyor.
18.08.2014
Astsubaylar olarak sınıf bilincine ulaşamadığımız ve gerçek anlamda örgütlenemediğimiz için sorunlar girdabında 21.yy.lın 14ncü yılında debelenip duruyoruz. Ülkemiz de ise bütün kaleler birer, birer zapt ediliyor. Henüz ayakta kalan tek kale/kurum Türk Silahlı Kuvvetleri, onu da amansızca saldırılarla kuşatmış kendini savunur hale getirmişler. Milli Güvenliğin ve Milli Egemenliğin, siyasi egemenliğe tercih edildiğini görüyoruz. Bütün bunlar haçlı seferi başlatanların oyununun bir parçası… ‘’Güçlü Ordu, Güçlü Ülke’’ dünyanın kabul ettiği temel ilkedir.
15.08.2014
Biz vatan bildiğimiz misak-ı millinin, dışında kalan yedi coğrafi bölgeden oluşan ön Asya topraklarında KENDİ BAYRAĞININ altında dünyaya gelen Türk Milletinin evlatlarıyız. Doğduk, büyüdük, eğitim aldık ve kutsal askerlik mesleğini seçtik. Onurla vatan ve milletimize hizmet ettik emekliler olarak. Muvazzaflar devam ediyor. Askerlik mesleğine girerken namus ve şerefimiz üzerine and içtik. Vatan, bayrak, ezan, namus ve bağımsızlığımızı korumak için sadakatle yola çıktık. Andımıza bağlı kaldık, vatan ve millet için insanlık için kimimiz can verdi şehit oldu, kimimiz uzuv verdi gazi oldu. Bizler de diledik, ancak Allah hepimize nasip etmedi o kutsal makamları, görev sürelerimizi tamamladık emekli olduk.
13.08.2014
Anıtı melekler diktiler çoktan, Bir millet dirildi çok şükür yoktan, Güneş Mehmet diye doğar ufuktan, Bir türkü okudum Çanakkale de! Az gelir adına inan ne yazsak, Yağmur yaş olup buluttan sızsak, İnsanlığı bizden öğrenmiş Anzak! Bir türkü okudum Çanakkale’de.
08.08.2014
Size, Şahsınıza , İkbalinize Nasıl Bir Söz Verildi Bilmiyorum, Ama Bu İktidarın Biz Assubaylara Hiç Bir Şey Vermeyeceğini Biz Çok İyi Biliyoruz... Ne Farkınız Var Bir Önceki Başkan dan , O Antibiyotik istemişti, Siz GRİPİN Aldınız, Hala Fark İstiyorsanız, O Başkanlar En Azından Temad Sayfasına 4 yıldızlı Birini Koymadı, Ama Siz Bu Hükümetin Başını 1 Gün De Olsa Oraya Koydunuz.,
03.08.2014
Mustafa Kemal Atatürk’ün “NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE” sözü sadece Türkleri (Özbek, Tatar, Türkmen gibi birçok grupları) değil; Türkiye’de yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan (Türk, Kürt, Arap, Laz, Boşnak, Çerkez, Yahudi, Ermeni, Süryani gibi) “etnik kimliklere zarar vermeden” hepsini Türk üst kimliğinde “TÜRK olarak” birleştirmiştir.
02.08.2014
BAŞTA; ÇALIŞAN VE EMEKLİ TÜM MESLEKTAŞLARIMIZ OLMAK ÜZERE, TÜRK VE İSLAM ALEMİNİN MÜBAREK RAMAZAN BAYRAMLARINI CAN-I GÖNÜLDEN KUTLARIZ...
24.07.2014
24 Temmuz 1923' te Türkiye Cumhuriyeti' nin "tapu senedi" niteliğini taşıyan, ülkemizi ve milletimizi parçalayarak köleleştiren Sevr Antlaşması' nı yok sayarak BAĞIMSIZLIĞIMIZI DÜNYA DEVLETLERİ ÖNÜNDE KABUL ETTİREN LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI' NIN 91. YIL DÖNÜMÜ HEPİMİZE KUTLU OLSUN! Yüce Önderimiz ATATÜRK ve Silah Arkadaşları' nın bizlere bıraktığı bu büyük mirasın önemi, nice genç kuşaklarca anlaşıl...malı, anlatılmalı ve yaşatılmalıdır... Unutulmamalıdır ki; kölelik ve bağımsızlık arasındaki farkı öğrenememiş toplumlar, topraklarına ve bağımsızlıklarına göz dikmiş güçler karşısında yenilmeye mahkumdur! Bu nedenle, Lozan' ın önemini ve Sevr' den farklı olan yönü neydi bunu bir kez daha hatırlayalım...
24.07.2014
 1  ...

 

 

 


SAAT
TAKVİM
DÖVİZ BİLGİLERİ
AlışSatış
Dolar2.22232.2263
Euro2.86232.8674
HAVA DURUMU
Anlık
Yarın
16° 21° 11°