ÜNAL BİLİCİ TEMAD TÜZÜK ÖNERİ ÇALIŞMASI...

22-10-2013  TÜZÜK DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

 • MADDELERİN MUĞLÂK OLMASI,
 • KARIŞIKLIKLARIN ORTADAN KALDIRILMASI,
 • ŞUBELER ARASI KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI,
 • FAALİYETLERİN ETKİN VE DAHA GENİŞ BİR ALANA YAYILABİLMESİ,
 • ŞUBELERARASI YÖNETİM HİYERARŞİSİNİN SAĞLANMASI,
 • YÖNETİMİN ŞEFFAFLIĞININ SAĞLANMASI,
 • YÖNETİM YETKİSİNİN ÜYELERDE OLDUĞUNUN BELİRGİNLEŞTİRİLMESİ,
 • YÖNETİMDE ETKİN DENETİM SAĞLANARAK KİŞİLERİN ZAN ALTINDA KALMASININ ÖNLENMESİ,
 • ÜYELERİN ETKİN, GENİŞ VE SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMESİ, AMACI İLE TÜZÜĞÜN AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ TEKLİF OLUNUR.

I.BÖLÜM

GENEL ESASLAR

TANIMLAR :

Madde 1. Bu tüzük de geçen;

DOĞAL ÜYE: Bu tüzüğün 3. Maddesinin 1. Bende bahse konu kişileri,
ADAY ÜYE: Doğal üyelerden asil üye olmak üzere yazılı olarak müracaat edenlerden başvuruları kabul edilmiş olanları,
ASLİ ÜYE: Aday üyelerden gerekli şartları yerine getirenler asil üye olarak kabul edilenleri,

ONURSAL ÜYE: Dernek yönetim ve faaliyetlerinde başarılı hizmetlerde ve çalışmalarda bulunmuş kişileri,

FAHRİ ÜYE: Bu tüzük de belirtilen üyelik kriterlerinin hiçbirisini taşımamakla birlikte dernek faaliyetlerini maddi veya manevi olarak destekleyerek katkıda bulunmuş kişileri,

DERNEK: Şube, merkez şube ve genel merkezi,

YÖNETİM KURULU ( LARI ): Şube, Merkez Şube ve Genel Başkanlık yönetim kurulunu,
MÜRACAAT SÜRESİ: Müracaatın yönetim kuruluna ulaştığı tarih den yönetim kurulu kararının kaleme alındığı tarihe kadar olan süreyi,

ADAY ÜYELİK SÜRESİ: Yönetim Kurulu kararının kaleme alındığı tarih den başlamak suretiyle 365 ( üç yüz altmış beş ) takvim günlük süreyi,

ŞUBELER: Merkez Şube ve Şube Başkanlığını,

ASTSUBAY YAKINI: Bu tüzüğün 3. Maddesi 1. Bendinin 2, 3 ve 4. Paragraflarında belirtilen kişileri,

HİYERARŞİK SIRA: Büyük den küçüğe doğru Genel Başkanlık, Merkez Şube Başkanlığı, Şube Başkanlığını,

Üyelik, asli, onursal ve fahri üyeliği,

KURUL BAŞKANLARI: Genel, merkez ve şube başkanlıklarındaki kurulların başkanlarını, ( Yönetim, Danışma, Disiplin, Denetleme kurullarının Başkanlarını )

DELEGE: Üyeleri temsil etme yetkisine sahip kimseyi,

ASKIYA ALMA: Hiçbir üyelik hakkını kullanamamayı,

TOPLAM ÜYE SAYISI: Aday ve asli üye toplam sayısını,

KURULTAY: Genel Kurulu,

KURULTAYLAR: Genel Kurul, Merkez Şube Genel Kurulu ve Şube Genel Kurulunu,

1 ( bir ) AY: 30 ( otuz ) Takvim gününü,

LİSTELER: Kurultay üye veya delege listelerini,  

İfade eder.


Madde 2. Derneğin isim, amblem, kuruluş, teşkilat ve amacı aşağıda gösterilmiştir.

(a)      İsim

Derneğin adı TÜRKİYE EMEKLİ AS(T)SUBAYLAR DERNEĞİ olup kısaca        “ TEMAD “ dır.

(b)     Amblem

HALİ HAZIRDAKİ AMBLEM OLUP ŞAHSİ KANAATİM BAYRAK FONU KALMAK KAYDI İLE DAHA ÖZGÜN BİR ŞEKİL İLE DEĞİŞTİRİLMESİNİN UYGUN OLDUĞU YÖNÜNDEDİR.

(c)      Kuruluş

16.06.1983 gün ve 2847 sayılı Kanun hükümleri uyarınca  kamu yararına çalışan dernekler statüsünde ………………… tarihinde aşağıda adı, soyadı, doğum yeri,  doğum tarihi, mesleği, tâbiiyeti ve ikamet adresleri gösterilmiş olan kurucu üyeler tarafından açılmıştır.

YUKARIDAKİ BİLGİLERİ İÇEREN BİR TABLO EKLENECEKTİR.

(d)     Teşkilat

Dernek Genel Merkezi Ankara il’i mülki idare sınırları içinde olup Genel Başkanlık olarak isimlendirilir.

Dernek, yürürlük de bulunan ulusal ve uluslararası hukuk mevzuatına göre yurtiçinde ya da yurtdışında merkez şube, şube veya temsilcilikler açabilir. Merkez Şubeler, Şubeler ve temsilcilikler açıldıkları mahallin adı ile birlikte “Merkez Şubesi Başkanlığı” ya da “ Şubesi Başkanlığı” veya “ Temsilciliği” şeklinde adlandırılır. ( TEMAD Mersin Merkez Şube Başkanlığı, TEMAD Muğla Şubesi Başkanlığı ve TEMAD Çarşamba Temsilciliği )

Merkez Şube ve Şube Başkanlıkları ile Temsilciliklerin idari sınırları mülki idare sınırlarına bağlı değildir. Başkanlıkların ve Temsilciliklerin idari sınırları;

Derneğin, yerleşim yerlerindeki üye yoğunluğu, coğrafi koşullar, ulaşım v.b. şartları dikkate alarak öngörmüş olduğu sınırlardır.

Dernek teşkilatı Genel Başkanlık, Merkez Şube Başkanlıkları, Şube Başkanlıkları ve Temsilcilikler olmak üzere dört ana organ altında toplanmıştır.

Dernek organizasyonu aşağıda olduğu gibidir.

                            I)          Genel Başkanlık

 • Genel Kurultay

Genel Kurultay Delegeleri

Geçici Genel Kurultay Divan Kurulu

 • Geçici Genel Kurultay Divan Kurulu Başkanı
 • Geçici Genel Kurultay Divan Kurulu Üyeleri

Genel Kurultay Divan Kurulu

 • Genel Kurultay Divan Kurulu
 • Genel Kurultay Divan Kurulu Başkanı
 • Genel Yönetim Kurulu

Genel Başkan ( Genel Yönetim Kurulu Başkanı )
Genel Sekreter ( Genel Yönetim Kurulu Sekreteri )

Genel Başkan Yardımcısı ( Sözcü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu )

Genel Başkan Yardımcısı ( Sözcü ve Basın / Yayından Sorumlu )

Genel Başkan Yardımcısı ( Sosyal Hizmetlerden Sorumlu )

Genel Başkan Yardımcısı ( Teşkilat Organizasyonundan Sorumlu )

Genel Yönetim Kurulu Üyesi ( Kadın Kollarından Sorumlu )

Genel Yönetim Kurulu Üyesi ( Gençlik Kollarından Sorumlu )

Genel Yönetim Kurulu Üyesi ( Muhasebeden İşlerinden Sorumlu )

Genel Yönetim Kurulu Üyesi ( Kasadan İşlerinden Sorumlu )

Genel Yönetim Kurulu Üyesi ( Hukuk İşlerinden Sorumlu )

Genel Yönetim Kurulu Üyesi ( Alım / Satım İşlerinden Sorumlu )

 • Genel Yürütme Kurulu

Genel Yürütme Kurulu Başkanı

Genel Yürütme Kurulu Üyeleri

 • Genel Danışma Kurulu

Genel Danışma Kurulu Başkanı

Genel Danışma Kurulu Üyeleri

 • Genel Hukuk Komisyonu

Genel Hukuk Komisyonu Başkanı

Genel Hukuk Komisyonu Üyeleri

 • Genel Sosyal Hizmetler Komisyonu

Genel Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı

Genel Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri

 • Genel Kadın Kolları Komisyonu

Genel Kadın Kolları Komisyonu Başkanı

Genel Kadın Kolları Komisyonu Üyeleri

 • Genel Gençlik Kolları Komisyonu

Genel Gençlik Kolları Komisyonu Başkanı

Genel Gençlik Kolları Komisyonu Üyeleri

 • Genel Alım / Satım Komisyonu

Genel Alım / Satım Komisyonu Başkanı

Genel Alım / Satım Komisyonu Üyeleri

 • Yüksek Denetleme Kurulu

Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı

Yüksek Denetleme Kurulu Üyeleri

 • Yüksek Denetleme Kurulu Araştırma Komisyonu

Yüksek Denetleme Kurulu Araştırma Komisyonu Başkanı

Yüksek Denetleme Kurulu Araştırma Komisyonu Üyeleri

 • Yüksek Disiplin Kurulu

Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı

Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri

 • Yüksek Disiplin Kurulu Soruşturma Komisyonu

Yüksek Disiplin Kurulu Soruşturma Komisyonu Başkanı

Yüksek Disiplin Kurulu Soruşturma Komisyonu Üyeleri

II)          Merkez Şube Başkanlıkları

 • Merkez Şube Kurultayı

Merkez Şube Kurultay Delegeleri

Geçici Merkez Şube Kurultay Divan Kurulu

 • Geçici Merkez Şube Kurultay Divan Kurulu Başkanı
 • Geçici Merkez Şube Kurultay Divan Kurulu Üyeleri

Merkez Şube Kurultay Divan Kurulu

 • Merkez Şube Kurultay Divan Kurulu Başkanı
 • Merkez Şube Kurultay Divan Kurulu Üyeleri
 • Merkez Şube Yönetim Kurulu

Merkez Şube Başkanı

(Merkez Şube Yönetim Kurulu Başkanı )

Merkez Şube Sekreteri

(Merkez Şube Yönetim Kurulu Sekreteri )

Merkez Şube Başkan Yardımcısı

( Sözcü, Halkla İlişkiler ve Basın / Yayından Sorumlu)

Merkez Şube Başkan Yardımcısı

( Sosyal Hizmetlerden Sorumlu )

Merkez Şube Başkan Yardımcısı 

( Dernek Teşkilat Organizasyonundan Sorumlu )

Merkez Şube Yönetim Kurulu Üyesi

( Kadın ve Gençlik Kollarından Sorumlu )

Merkez Şube Yönetim Kurulu Üyesi

( Muhasebe ve Alım / Satım İşlerinden Sorumlu )

Merkez Şube Yönetim Kurulu Üyesi

( Kasadan İşlerinden Sorumlu )

Merkez Şube Yönetim Kurulu Üyesi

( Hukuk İşlerinden Sorumlu )

 • Merkez Şube Yürütme Kurulu

Merkez Şube Yürütme Kurulu Başkanı

Merkez Şube Yürütme Kurulu Üyeleri

 • Merkez Şube Danışma Kurulu

Merkez Şube Danışma Kurulu Başkanı

Merkez Şube Danışma Kurulu Üyeleri

 • Merkez Şube Hukuk ve Sosyal hizmetler Komisyonu

Merkez Şube Hukuk Komisyonu Başkanı

Merkez Şube Hukuk Komisyonu Üyeleri

 • Merkez Şube Kadın ve Gençlik Kolları Komisyonu

Merkez Şube Kadın ve Gençlik Kolları Komisyonu Başkanı

Merkez Şube Kadın ve Gençlik Kolları Komisyonu Üyeleri

 • Merkez Şube Alım / Satım Komisyonu

Merkez Şube Alım / Satım Komisyonu Başkanı

Merkez Şube Alım / Satım Komisyonu Üyeleri

 • Merkez Şube Denetleme Kurulu

Merkez Şube Denetleme Kurulu Başkanı

Merkez Şube Denetleme Kurulu Üyeleri

 • Merkez Şube Denetleme Kurulu Araştırma Komisyonu

Merkez Şube Denetleme Kurulu Araştırma Komisyonu Başkanı

Merkez Şube Denetleme Kurulu Araştırma Komisyonu Üyeleri

 • Merkez Şube Disiplin Kurulu

Merkez Şube Disiplin Kurulu Başkanı

Merkez Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

 • Merkez Şube Disiplin Kurulu Soruşturma Komisyonu

Merkez Şube Disiplin Kurulu Soruşturma Komisyonu Başkanı

Merkez Şube Disiplin Kurulu Soruşturma Komisyonu Üyeleri

III)          Şube Başkanlıkları

 • Şube Kurultayı

Şube Kurultay Delegeleri

Geçici Şube Kurultay Divanı

 • Geçici Şube Kurultay Divan Kurulu Başkanı
 • Geçici Şube Kurultay Divan Kurulu Üyeleri

Şube Kurultay Divanı

 • Şube Kurultay Divan Kurulu Başkanı
 • Şube Kurultay Divan Kurulu Üyeleri
 • Şube Yönetim Kurulu

Şube Başkanı

( Şube Yönetim Kurulu Başkanı )

Şube Sekreteri

( Şube Yönetim Kurulu Sekreteri )

Şube Başkan Yardımcısı

( Sözcü, Halkla İlişkiler ve Basın / Yayın ile

Sosyal Hizmetlerden Sorumlu)

Şube Başkan Yardımcısı

( Dernek Teşkilat Organizasyonu ile

Kadın ve Gençlik Kollarından Sorumlu )

Şube Yönetim Kurulu Üyesi

( Muhasebe ve Alım / Satım İşlerinden Sorumlu )

Şube Yönetim Kurulu Üyesi

( Kasadan İşlerinden Sorumlu )

 • Şube Yürütme Kurulu

Şube Yürütme Kurulu Başkanı

Şube Yürütme Kurulu Üyeleri

 • Şube Danışma Kurulu

Şube Danışma Kurulu Başkanı

Şube Danışma Kurulu Üyeleri

 • Şube Denetleme Kurulu

Şube Denetleme Kurulu Başkanı

Şube Denetleme Kurulu Üyeleri

 • Şube Disiplin Kurulu

Şube Disiplin Kurulu Başkanı

Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

IV)          Temsilcilik

 • Temsil Heyeti

Temsilci

Temsilci Sekreteri

Muhasip

 • Fahri Temsil Heyeti

Fahri Temsilci

Fahri Temsilci Sekreteri

(e ) Amaç

Türk Silahlı Kuvvetlerin de askerlik mesleğini icra etmek üzere yer almış. Ulusal hukuk ve mevzuata uygun olarak görevlerinden ayrılmış olan Astsubaylar ve aile fertleri ile vefat etmiş olan Astsubayların kanuni mirasçılarıyla (dul ve yetimleri ya da I. Derece akrabalarının) birlikte,  halen görevde olan Astsubayların I.dereceden akrabalarına; ( Eş, Çocuk, Anne, Baba ve Kardeşler)

Emeklilik olgusuna intibakları esnasında karşılaşacakları sorunların aşılmasında yardımcı ve destek olmak,

Sosyal, kültürel, hukuki, maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılamak ve bunu gerçekleştirmek için dayanışma halinde bulunmak,

Hukuki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,

Askerlik mesleğinin gereği olan silah arkadaşlığının ortaya koymuş olduğu yüksek dayanışma ve yardımlaşma ruhunu sürdürebilmek,

Askerlik mesleği ile kader arkadaşlığına ilişkin geçmiş de kalmış yaşanılmışlıkların canlılığını ve sürdürülebilirliğini korumak,

Kamu yararına çalışan kurumlar ( Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Hava Kurumu, Huzurevleri, Düşkünler Yurdu ve Devlete ait Eğitim Kurumları ) ile İhtiyaç sahibi kişilere maddi ve manevi yardım sağlanmasında birliktelik içinde hareket etmek amacını taşır.

   ( f ) Dernek’in Amacına Yönelik Temel İlke ve Hedefleri Üyeler ( in )

Sorunlarının bilim ve hukuk çerçevesinde çözümüne katkı sunmak,

Çözüm önerilerini kamuoyu ve idare ile paylaşmak için gereken yasal ve idari girişimlerde bulunmak,

Faaliyetleri yürütmede başta Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere, tüm kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile sıkı bir işbirliği ve koordinasyon sağlamak,

Arasın da dayanışmayı artırmak amacı ile her türlü konuda iletişim ve koordinasyon kurulmasını temin etmek, 

Menfaatlerinin korunması için her türlü hukuki girişimde bulunmak, ( üyeleri adına dava açmak veya açılmış davalara müdahil olmak ve takip etmek )

Doğal afetlere maruz kalanlarına her türlü yardımda bulunmak,

Eğitim ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için dergi çıkarmak, kitap bastırmak veya sponsor olmak ya da yurt açmak,

Eğitim ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmak için onların yazılı, görsel ve sosyal medyada ki programlara katılımlarının sağlanması maksadıyla imkanlar sağlamak,

Uzun süreli tedaviyi gerektiren sağlık problemleri ve vefatları durumunda kanuni mirasçılarına maddi yardım sağlamak amacı ile fonlar kurmak ve işletmek,

Ve ihtiyaç sahiplerinin maddi ve manevi mağduriyetlerinin giderilmesine destek olmak maksadıyla sandık, vakıf kurmak ve yönetmek, ( örğ. Eğitim vakfı )

Askerlik mesleğine ilişkin olarak silah arkadaşlığının ve hatıralarının sürdürülebilmesi için Lokal, Misafirhane, Kamp ve Huzurevi gibi tesisler açmak,

Halka ve tarihe mal olmuş olanların anılarının yaşatılması için girişimde bulunmak,           ( örn. müze açmak, adına ödül düzenlemek, isimlerinin özel alanlara verilmesinin sağlanması v.s. )

Milli değerlerimizin korunup yaşatılmasına katkı sunması ile bunlara ait günlerde yapılacak törenlere ve organizasyonlara katılımlarını koordine etmek,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde yapılan kutlama töreni ve kuruluş yıl dönümü gibi toplantılara katılımlarını temin etmek,

Derneğin kuruluş yıl dönümünü kutlamaları için tören ve program organize etmek,

Derneği kamuoyunda ve uluslar arası ortamlarda tanıtmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve organizasyonları gerçekleştirmek,

Milli benliğe sahip çıkmaları ve ulusal birlikteliğin sürdürülmesine katkı sağlamalarını gerçekleştirmek için her türlü yasal kurum ile hukukun izin verdiği ölçüde ortak amaç doğrultusunda platformlar oluşturmak,

Amaç ile hedeflerin gerçekleştirilmesine aktif, etkin ve hızlı bir şekilde katılmalarını sağlamak maksadıyla şubeler ve temsilcilikler açmak,

Dernek faaliyetleri esnasında benzer yasal kuruluşlar ile birlikte hareket etmek amacıyla federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşebilir ve görev alabilir.

BÖLÜM II

DERNEK ÜYELİĞİ VE DELEGASYON

DERNEK ÜYELİĞİ:

Madde 3 Dernek üyeliği Doğal, Aday, Asli, Onursal ve Fahri olmak üzere ( 5 ) Beş farklı şekilde mümkündür. Üye olma şartları aşağıda belirtildiği şekildedir.

DOĞAL ÜYE OLMA ŞARTLARI:

 • Türk Silahlı Kuvvetlerin de askerlik mesleğini icra etmek üzere yer almış ve Ulusal hukuk ve mevzuata uygun olarak görevlerinden ayrılmış Astsubay olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerin de askerlik mesleğini icra etmek üzere yer almış ve Ulusal hukuk ve mevzuata uygun olarak görevlerinden ayrılmış Astsubayların aile ferdi olmak,
 • Vefat etmiş olan Astsubayların kanuni mirasçısı olmak, (dul ve yetimleri ya da I. Derece akrabası)
 • Türk Silahlı Kuvvetlerin de askerlik mesleğini icra etmek üzere yer almış ve halen görevde olan Astsubayların I.dereceden akrabası olmak, ( Eş, Çocuk, Anne, Baba ve Kardeşler)
 • Türk ceza kanun öngördüğü yüz kızartıcı, şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan ( ırza tecavüz, sarkıntılık, kız kadın ve erkek kaçırma, fuhşa tahrik, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas, istimal, istihlak, kaçakçılık, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, menfaat temin etme, makam ve memuriyeti kötüye kullanma, şiddet uygulama, kasıtlı yaralama ve öldürme, Türk ulusunun birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik fiiller, terör ) birinden hüküm giymemiş ya da yargılanıyor olmamak,

ADAY ÜYE OLMA ŞARTLARI:

 • Doğal üye olmak ve bunu belgelemek,
 • Yazılı müracaat da bulunmak,
 • Dernek üyelik aidatını ödemeyi kabul etmek,
 • Dernek tüzüğüne uymayı taahhüt etmek,
 • Yazılı müracaat tarihinde o yılın dernek üyelik aidatını ödemek,
 • Müracaat edilen yönetim kurulunca onaylanmış olmak,

ASLİ ÜYE OLMA ŞARTLARI:

 • Aday üye olmak,
 • Aday üyelik de bir ( 1 ) yılını doldurmuş olmak,
 • Dernek üyelik aidatını ödemek,
 • Dernek faaliyetlerine katılmak,
 • Müracaat edilen yönetim kurulunca onaylanmış olmak,

ONURSAL ÜYE OLMA ŞARTLARI:

 • Türk ulusu ve silahlı kuvvetlerine üstün hizmet de bulunmuş olmak,
 • Dernek Kurul ve Organlarında uzun süreli ( en az iki dönem ) görev almak,
 • Dernek üyelerini herhangi bir alanda başarı ile temsil etmiş olmak,
 • Genel, Merkez şube, Şube Yönetim kurullarından biri veya yirmi beş ( 25 ) asli üye tarafından teklif edilmek,
 • Genel Kurultay tarafından teklif götürülmesinin onaylanmış olması,
 • Üyelik teklifinin ilgili şahıs tarafından kabul edilmiş olması,

FAHRİ ÜYE OLMA ŞARTLARI:

 • Diğer üyelik şekillerinden herhangi biriyle derneğe üye olmamak,
 • Dernek faaliyetlerine maddi veya manevi katkı sunmuş olmak,
 • Gerçek veya tüzel kişilik olmak,
 • Genel, Merkez şube, Şube Yönetim kurullarından biri veya yirmi beş ( 25 ) asli üye tarafından teklif edilmek,
 • Türk ceza kanun öngördüğü yüz kızartıcı, şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan ( ırza tecavüz, sarkıntılık, kız kadın ve erkek kaçırma, fuhşa tahrik, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas, istimal, istihlak, kaçakçılık, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, menfaat temin etme, makam ve memuriyeti kötüye kullanma, şiddet uygulama, kasıtlı yaralama ve öldürme, Türk ulusunun birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik fiiller, terör ) birinden hüküm giymemiş ya da yargılanıyor olmamak,
 • Genel Kurultay tarafından onaylanmış olmak,
 • Üyelik teklifinin ilgili şahıs tarafından kabul edilmiş olması,

ÜYELİK İŞLEMLERİ:

Madde 4 Üyelik işlemleri 3 ( üç ) başlık altında açıklanmıştır.

ÜYELİĞE KABUL:

Üyeliğe kabul şube başkanlıklarınca yapılır. Genel ve merkez şube başkanlıklarına yapılan müracaatlar talep de bulunan kişiye en yakın şubeye yönlendirilir. Her bir üyelik şekli için uygulanması gereken işlem yöntemi aşağıda belirtildiği gibidir.

DOĞAL ÜYELİK:

Hiçbir yönteme tabi değildir. Bu tüzüğün 3.maddesi 1. Bendinde belirtilen şartlara haiz olan her kimse dernek DOĞAL ÜYE sidir.

ADAY ÜYELİK:

Bu tüzüğün 2.maddesi 2. Bendinde belirtilen şartlara haiz olan her kimse arzu ettiği takdirde aşağıda belirtilen yöntemlere uymak suretiyle dernek ADAY ÜYE si olabilir.

 • Doğal üyenin yapması gerekenler;
  • Matbu form ile yazılı müracaat da bulunmak,
  • Doğal üye olmaya mani hukuki engeli olmadığını gösteren belgeleri sunmak,
  • Doğal üye Astsubayın kendisi ise;

Sabıka kaydı ( Aslı en fazla başvuru tarihinden 30 takvim günü önce alınmış olmalı )

Askeri kimlik veya astsubay okulu diploması ya da terhis yazısı ( fotokopi )

Doğal üye bu tüzüğün 3. Maddesinin1. Bendinin 2,3 ve 4. paragrafında tanımlanan bir Astsubay yakını ise;

Sabıka kaydı( Aslı en fazla başvuru tarihinden 30 takvim günü önce alınmış olmalı ve kendine ait )

Yakını olduğu Astsubayın Askeri kimlik veya astsubay okulu diploması ya da terhis yazısı veya kendi Askeri kimliği ( fotokopi )

Yakını olduğu Astsubayın vukuatlı nüfus sureti ( aslı )

 • Üyelik aidatı ödeme makbuzu ( fotokopi )
 • Dernek tüzüğü tebellüğ tutanağı ( Aslı )
 • Derneğin yapması gerekenler
 • Matbu formların ilgiliye ulaşmasını sağlamak,
 • Belgelerin tüzüğe uygunluğunu incelemek,
 • Ön görülen sürede başvuruyu cevaplamak,
 • Aday üyelik süresini başlatmak,
 • Dernek üye kayıt defterine işlemek,

ASLİ ÜYELİK:

 • Asli üyenin yapması gerekenler;
  • Asli üyelik şartlarını yerine getirmek
  • Derneğin yapması gerekenler
   • Aday üyelik süresini bu tüzüğün 3.maddesi 3. Bendine göre tamamladığını onaylamak,
   • Üye kimlik kartını ve rozetini üye’ye takdim eder.

ONURSAL ÜYELİK:

 • Onursal üyenin yapması gerekenler;
  • Onursal üyelik şartlarına uygun olmak (bu tüzüğün 3.maddesi 4. Bendinin 1, 2 ve 3 . paragraflarından en az birine uygun olması yeterlidir.)
  • Derneğin yapması gerekenler
   • Onursal üyenin bu tüzüğün 3.maddesi 4. Bendindeki şartlara uygun olduğunu onaylamak,
   • Üye kimlik kartını, rozetini, onursal üyelik berat’ını ve şilt’ini üye’ye düzenlenecek tören ile takdim etmek.

FAHRİ ÜYELİK:

 • Fahri üyenin yapması gerekenler;
  • Fahri üyelik şartlarına uygun olmak
  • Derneğin yapması gerekenler
   • Fahri üyenin bu tüzüğün 3.maddesi 5. Bendindeki şartlara uygunluğunu onaylamak,
   • Üye kimlik kartını, rozetini, fahri üyelik berat’ını ve şilt’ini üye’ye düzenlenecek tören ile takdim etmektir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

Dernek üyeliğinin sona ermesi üyenin veya yetkili kurulların kararı ya da kendiliğinden sona erme şeklindedir.

ÜYELİĞİN SONLANDIRILMASI:

Üyeler kayıtlı bulundukları başkanlığın yönetim kuruluna yazılı müracaat da bulunarak üyeliğini sonlandırabilir.

ÜYELİĞİN SONLANMASI:

Üyelik için kanunların veya dernek tüzüğünün aradığı şartları kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

ÜYELİKDEN ÇIKARILMA:

Üyelik den çıkarılma ilgili disiplin kurulu kararıyla mümkündür.

ÜYELİĞİN NAKLİ:

     Asli üye kayıtlı olduğu şube başkanlık dan diğer bir şube başkanlığa naklini isteyebilir.

ÜYELİK  İŞLEMLERİNİN USULLERİ:

Madde 5 Üyelik işlemleri aşağıdaki hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilir.

ÜYELİĞE BAŞVURU USULU:

Aday üyelik başvurusu doğal üyeler tarafından gerekli belgeler eklenerek yazılı matbu form ile yapılır.

Doğal üye dilediği Yönetim Kuruluna aday üyelik için müracaat edebilir.

Aday üyelik başvuruları şahsen, kargo şirketleri veya internet üzerinden ya da posta yolu ile yapılabilir.

Müracaat süresi başvurunun yönetim kuruluna ulaştığı tarih de başlar.

Posta ve kargoda geçen süre müracaat süresine dahil edilmez.

Aday üyelik başvuruları en geç 30 ( otuz ) takvim günü içinde ilgili yönetim kurulunca karara bağlanıp müracaat sahibine gerekçesi ile birlikte yazılı olarak bildirilir.

Yönetim kurulu kararı bildirimi şahsen, kargo şirketleri veya internet üzerinden ya da posta yolu ile yapılabilir.

Yönetim kurulu kararının kaleme alınış tarihi ile başvuru sahibine ulaştırılmak üzere işlem yapılış tarihi arasında 3 ( üç ) günden fazla süre olamaz.

Bu tüzüğün 3. Maddesi 1, 2, 3, 4 ve 5. Bentlerinde ki üyelik şartlarına uymayanların üyelikleri ilgili yönetim kurulu veya genel kurultay tarafından kabul edilmez.

Şubelerin Fahri üye sayısı üye sayılarının % 5 den fazla olamaz.

Yönetim kurulu kararının kaleme alınış tarihi aday üyelik süresinin başlama tarihidir.

Aday üyelik süresini dolduran üyelerin durumları talep beklemeden müracaat edilen yönetim kurulunun tamamlama tarihini takip eden ilk toplantısın da ele alınarak karara bağlanır ve aday üyeye gerekçesi ile birlikte yazılı olarak bildirilir.

ÜYELİĞE KABUL USULU:

Doğal ve aday üyelere kimlik kartı verilmez.

Aday üyelere dernek rozeti verilir.

Asli üyelere dernek kimlik kartı ve rozeti verilir.

Onursal ve Fahri üyelere dernek kimlik kartı ile rozetine ilave olarak berat ve şilt verilir.

Üye katılımları toplu katılım törenleri düzenlenmek suretiyle üyelere duyurulur.

Aday, asli, onursal ve fahri olmak üzere 4 ( dört ) ayrı üye kayıt defteri tutulur.

Üyeliğe kabul edilenler ilgili kayıt defterine işlenir.

Üye kabul işlemleri her ayın ilk haftasında hiyerarşik sıra ile Genel Başkanlığa bildirilir.

ÜYELİĞİN SONA ERME USULU:

Üyelik den ayrılma isteğini bildirir yazılı müracaatın ilgili yönetim kuruluna ulaştığı tarih de üyelik hak ve yükümlülükleri sona ermiş olur.

Üyelikleri sona erenler veya askıya alınanlar dernek kimlik kartını iade ederler.

Üyelikleri sona erenlerin aidatları iade edilmez.

Üyeliğin sona erme tarihi ilgili üye kayıt defterine işlenir.

Üyelik den ayrılanlar her ayın ilk haftası içinde hiyerarşik sıra ile genel başkanlığa bildirilir.

Üyeliğin sona ermesi ilgili başkanlığın disiplin kurulu kararı ile olur.

Kanunların veya dernek tüzüğünün aradığı üyelik şartlarını üyelikleri esnasında kaybedenler üyelik den azledilmiş sayılır ve durumları disiplin kurulu kararı ile kendilerine bildirilir.

ÜYELİK NAKİL USULU:

Asli üye kayıtlı bulunduğu başkanlığa yazılı müracaat eder.

Asli üyenin aidat borçları ve o yılın aidatının tamamı ödenmedikçe nakil işlemi yapılmaz.

Asli üyeler haricindeki üyelerin nakil işlemleri yapılamaz.

Yazılı müracaatı takip eden 15 ( on beş ) iş günü içinde asli üyenin dosyası talep edilen başkanlığa gönderilir.( bu süre aidatlar ödenmemiş ise uygulanmaz. Tüm aidat ödemelerinin gerçekleştiği tarih bu sürenin başlaması için referans alınır.)

Nakil olunan yeni başkanlık durumu hiyerarşik sıra ile genel başkanlığa bildirir.

Yeni başkanlık nakli gerçekleşen üyenin o yılki aidatını ödenmiş kabul eder.

ÜYELİK İŞLEMLERİNE İTİRAZ USULU:

İtiraz işlemlerin yapıldığı başkanlıkların disiplin kurulana yazılı olarak yapılır.

Disiplin kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarih den itibaren 15 ( on beş ) iş günü içinde toplanıp karara bağlar.

İtiraz eden üye ile disiplin kurulu kararı arasında ihtilaf oluşması durumunda bir üst disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

En son itiraz merci yüksek disiplin kuruludur.

Yüksek disiplin kurulu kararları kesin ve bağlayıcıdır.

Tarafların yargıya müracaat hakları saklıdır.

Disiplin kuruluna itirazlar esnasında geçen sürede üyelik ve üyelik işlemleri askıya alınır.

Disiplin kurulu kararları yazılı olarak ilgili üye ve yönetim kuruluna bildirilir.

Karar bildirme şahsen, kargo veya posta ya da mail yoluyla yapılabilir.

ÜYELİK AİDATI:

Üyelik aidatı miktarı genel kurultay tarafından her takvim yılı için yeniden belirlenir.

Üyelik aidatları her takvim yılının ilk 3 ( üç ) ayı içinde ödenir.

3 ( üç ) ay içinde aidatını ödemeyen üye yönetim kurulunca yazılı olarak uyarılır.

Yazılı uyarı tarihinden itibaren 3 ( üç ) ay içersinde aidatını ödemeyen üyeler yönetim kurulu tarafından disiplin kuruluna sevk edilir ve durum üyeye yazılı olarak bildirilir.

Üyenin disiplin kurulundaki işlemler esnasında aidatın tamamını ödemesi durumunda ilk asli üyelik tarihinden geçerli olmak üzere üyelikleri devam eder.

Aidatlarını ödemeyenler disiplin kurulu kararı ile üyelik den çıkarılır.

Üyelik aidatları başkanlıklarca taksitlere bölünebilir.

Taksitlendirilen aidatların ilk taksitinin ödenmiş olması üyenin yıllık aidatının tamamını ödediği şeklinde kabul edilir ve işlemler buna göre yapılır.

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Madde 6 Üyeler sahip oldukları üyelik şekline göre farklı hak ve yükümlülüklere sahiptirler. Bunlar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

DOĞAL ÜYELERİN:

Yalnızca aday üye olma hakkına sahiptirler. Hiçbir yükümlülükleri yoktur.

ADAY ÜYELERİN:

Asli üyelerin seçme ve seçilme hakları haricindeki tüm hak ve yükümlülüklerine sahiptir.

ASLİ ÜYELERİN:

Hakları;

 • Seçme ve seçilme,
 • Şube kurultayında söz hakkı,
 • İstifa hakkı,
 • Savunma yapma,
 • Dernek kimlik kartı ve rozetini taşıma,
 • Refakatçi ve misafir getirme,
 • Derneğin ( merkez ve şubelerinin ) tüm imkan ve hizmetlerinden faydalanmadır.

Yükümlülükleri;

 • Yıllık aidatını zamanında ödemek,
 • Dernek tüzük ve yönetmeliklerine uymak,
 • Dernek amaç, hedef ve ilkeleri doğrultusundaki faaliyetlere katılmaktır.

ONURSAL ÜYELERİN:

Hakları;

 • Asli üyelerin tüm haklarına ( seçme ve seçilme hariç ) sahiptirler.
 • Onursal üyeler asli üye olmaları durumunda seçme ve seçilme haklarını da kullanırlar.
 • Asli üyelerin haklarına ek olarak dernek berat ve şilt ini alma hakkına sahiptirler.
 • Aidat ödemezler.

Yükümlülükleri;

 • Arzu ettikleri takdirde derneğin istedikleri şubesine bağış da bulunabilirler.

FAHRİ ÜYELERİN:

Hakları;

 • Fahri üyesi oldukları şubenin imkanlarından asli üyeler gibi faydalanırlar.
 • Seçme ve seçilme hakları yoktur.
 • Dernek kimliği ile rozetine ek olarak dernek berat ve şilt ini alma hakkına sahiptirler.
 • Aidat ödemezler.

Yükümlülükleri;

 • Arzu ettikleri takdirde derneğin istedikleri şubesine bağış da bulunabilirler.

DELEGASYON:

Madde 7 Genel ve Merkez şube Kurultaylarında Asli üyeler delegeler ile temsil edilirler. Delegeler daimi delege ve delege olmak üzere 2 ( iki ) kısma ayrılır.

DAİMİ DELEGE:

Dernek kurul başkanları ile daha önce bu görevlerde bulunmuş asli üyelerden oluşur.

DELEGE:

Asli üyeler arasından şube başkanlığının üye ve merkez şube kurultay delege sayısına göre 2 ( iki ) yıl için yedekleri ile birlikte seçilir.

DELEGE SAYISININ HESAPLANMASI:

Madde 8 Delege sayısının tespiti aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yapılır.

MERKEZ ŞUBE KURULTAY DELEGELERİ

 • DAİMİ DELEGELER:

Merkez şube ve bağlısı Şube Başkanlıklarının yönetim, disiplin, danışma ve denetleme kurulu başkanlığında bulunanlar ile daha önce bu görevleri ifa etmiş olan asli üyelerden oluşur.

 • DELEGELER:

Merkez şubeye bağlı her bir şube başkanlığını temsil etmek üzere aşağıdaki hususlar dikkate alınarak seçilmiş olan asli üyelerden oluşur.

 • DELEGE SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

25 ( yirmi beş ) üyeyi 1 ( bir ) delege temsil eder.

Üye toplam sayısı 25 ( yirmi beş ) den az olan şubeler 1 ( bir ) delege ile temsil edilir.

Hesaplamada şube daimi delege sayısı seçilecek delege sayısına etki etmez. Ancak üye sayısına dahil edilirler.

Örn. Üye sayısı 25 ( yirmi beş ) olan ve disiplin, danışma ve denetleme kurullarının olmadığı bir şubede delege sayısı 1 ( bir ) dir. Yönetim kurulu başkanı ile bu şube 1 ( bir ) daimi ve 1 ( bir ) delege olmak üzere toplam 2 ( iki ) delege ile temsil edilir.

Hesaplamada üye sayısındaki küsuratlar dikkate alınmaz.

Örn. Üye sayısı 36 ( otuz altı ) olan ve bünyesinde disiplin, danışma ve denetleme kurulları bulunan bir şube 4 ( dört ) daimi ve 1 ( bir ) delege ile temsil edilir.

Üye sayısı 25 ( yirmi beş ) den az olan ve disiplin, danışma ve denetleme kurullarının olmadığı bir şube yalnızca 1 ( bir ) daimi delege ile temsil edilir.

Delege sayısı merkez disiplin kurulu tarafından tespit edilir.

Bir Asli üye üst üstte 2 ( iki ) dönemden fazla delege seçilemez.

Yedek delegeler, 2 ( iki ) yıl üst üstte yedek veya 1 ( bir ) yıl yedek, 1 ( bir ) yıl delege seçilmiş olsalar bile sonraki dönem delege seçilebilirler. 

Dernek kurul ve organlarında görev almış olanlar delege seçilemezler. ( kurul başkanları hariç )

Dernek kurul ve organlarında görev almak için başvuruda bulunanlar delegelik görevinden istifa etmiş sayılırlar.

GENEL KURULTAY DELEGELERİ

 • DAİMİ DELEGELER:

Genel Başkanlık, Merkez şube ve Şube Başkanlıklarının yönetim, disiplin, danışma ve denetleme kurulu başkanlığında bulunanlar ile daha önce bu görevleri ifa etmiş olan asli üyelerden oluşur.

 • DELEGELER:

Merkez şube başkanlıklarını temsil etmek üzere aşağıdaki hususlar dikkate alınarak Merkez Şube kurultay delegeleri arasından seçilmiş olan asli üyelerden oluşur.

 • DELEGE SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Merkez Şube kurultay delege sayısı esas alınarak her 10 ( on ) Merkez Şube kurultay delegesi için 1 ( bir ) Genel Kurultay delegesi seçilir.

Hesaplamada delege sayısındaki küsuratlar dikkate alınmaz.

Örn.

Delege sayısı 25 ( yirmi beş ) daimi delege sayısı 8 ( sekiz ) olan bir merkez şube kurultayında toplam kurultay delege sayısı 33 ( otuz üç ) olur. Genel kurultaya gönderilecek delege sayısı da 3 ( üç ) olur.

Hesaplamada merkez şube daimi delege sayısı seçilecek delege sayısına etki etmez. Ancak delege sayısına dahil edilirler.

Delege sayısı yüksek disiplin kurulu tarafından tespit edilir.

Bir Asli üye üst üstte 2 ( iki ) dönemden fazla delege seçilemez.

Yedek delegeler, 2 ( iki ) yıl üst üstte yedek veya 1 ( bir ) yıl yedek, 1 ( bir ) yıl delege seçilmiş olsalar bile sonraki dönem delege seçilebilirler.

Dernek kurul ve organlarında görev almış olanlar delege seçilemezler. ( kurul başkanları hariç )

Dernek kurul ve organlarında görev almak için başvuruda bulunanlar delegelik görevinden istifa etmiş sayılırlar.

DELEGELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Madde 9 Genel Kurultay ve Merkez Şube Kurultayına katılan daimi delege ve delegeler eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir.

 • HAKLAR:

İlgili kurultayın delege kimliğini taşımak,

İlgili kurultayda söz alma hakkı,

İstifa hakkı,

Seçme ve seçilme haklarına sahiptirler.

 • YÜKÜMLÜLÜKLER:

İlgili kurultaya katılmak,

Mazeret beyan etmek,

Delegelik görevlerini yerine getirmek,

Delegelik süresinin bitiminde delege kimliğini iade etmektir.

                                            BÖLÜM III

DERNEK YÖNETİMİ

Madde 10 Dernek, üyeleri adına kurultayları ve kurulları vasıtasıyla yönetilir. Üyeler dernek yönetimine şube başkanlıklarında doğrudan, merkez şube başkanlıklarında ve genel başkanlık da nispi temsil yöntemi ile katılırlar.

       Üyeler adına en yüksek karar alma mercii Genel Kurultaydır. Genel Kurultay kararları tüm üyeleri, genel başkanlık kurullarını, şube kurultaylarını ve kurullarını bağlayıcıdır.

KURULTAYLARIN OLUŞTURULMASI:

Madde 11 Kurultaylar, asli üyelerin ya da asli üyeler tarafından kendilerini temsil etmek üzere seçilen delege ve daimi delegelerin yönetim kurullarınca toplantıya çağrılması ile oluşur.

ÜYE VEYA DELEGE LİSTELERİ:

Kurultayların üye veya delege listeleri ilgili yönetim kurulunca düzenlenir.

Listeler yönetim kurullarınca toplantı çağrısı ile aynı tarih de dernek internet sayfalarında yayımlanır.

Olağan kurultay listelerine itiraz süresi yayım tarihinden itibaren 15 ( on beş ) takvim günüdür.

Olağanüstü kurultay listelerine itiraz süresi yayım tarihinden itibaren 7 ( yedi ) takvim günüdür.

Listelere itiraz ilgili disiplin kuruluna yazılı başvuru ile yapılır.

İlgili disiplin kurulu itiraz başvurularını itiraz süresi içinde görüşüp karara bağlar ve yazılı olarak müracaat sahibine bildirir.

TOPLANMA YERİ:

Genel Kurultayın toplanma yeri Ankara ili idari hudutları içersinde,

Merkez şube ve Şube Kurultaylarının toplanma yeri bulundukları ilin idari hudutları içersinde olmak üzere belirlenir.

TOPLANMA ZAMANI:

Genel Kurultay Nisan ayı içinde,

Merkez Şube Kurultayı Ocak ayının 30 ( otuz ) uncu takvim gününü geçmemek üzere Ocak ayı içersinde ve

Şube Kurultayları Aralık ayı içersinde olmak üzere yılda 1( bir ) kez toplanır.

TOPLANMA ÇAĞRI METNİ:

Toplantı çağrı metninde ilk toplantının tarihi, günü, saati, yeri ve ana gündem maddesi ile birlikte toplantı yeter sayısı bulunamadığı takdirde ikinci toplantının da ne zaman, nerede, hangi tarih ve saat de yapılacağı belirtilir.

İkinci toplantının tarihi ilk toplantıdan 15 ( on beş ) takvim günü sonra olacak şekilde belirlenir.

TOPLANTI ÇAĞIRI USULLERİ:

     Olağan Kurultaylar, toplanma tarihinden 30 ( otuz ) takvim günü önce, Olağanüstü Kurultaylar, istek tarihinin yönetim kuruluna ulaştığı tarih den itibaren 7 ( yedi ) takvim günü içinde;

Dernek internet sayfasından yayınlanma,

Yazılı bildirimde bulunma,
Üyelerin veya delegelerin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderme,

Mahalli yayın araçlarını kullanma veya

En az bir gazetede ilan edilme usullerinden bir ya da bir kaçı kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

TOPLANMA USULÜ:

   Kurultaylar olağan ve olağan üstü olmak üzere 2 ( iki ) şekilde toplanırlar.

OLAĞAN TOPLANMA USULÜ:

Bu tüzüğün 11. ( on birinci ) maddesinin 2. ( ikinci ) paragrafında belirtilen tarihler de yapılır.

OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANMA USULÜ:

Kurultaylar;
Yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde,

Toplam üye sayısının 1/5 nin ( beşte birinin ) yazılı isteği üzerine,

Toplam üye sayısının 1/5 ne ( beşte birine ) denk gelecek delegenin yazılı isteği üzerine,

İstek tarihinin yönetim kuruluna ulaştığı tarih den itibaren 30 ( otuz ) takvim günü içinde toplanır.

TOPLANMANIN GERİ BIRAKILMASI USULÜ:

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak asli üyelere veya delegelere duyurulur.

İkinci toplantı geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ( altı ) ay içinde yapılır. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Kurultay toplantıları bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI:

Dernek tüzüğüne göre, kurultaylara katılma hakkı bulunan üyelerin veya delegelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

İkinci toplantıya katılan üye veya delege sayısı Genel başkanlık veya Merkez Şube ya da Şube Başkanlığı kurullarının üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTI USULÜ:

Kurultaylarda ilgili Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları üyeleri görevli olarak hazır bulunur. Ancak kurulların üyeleri oy kullanamazlar. ( Kurulların Başkanları Hariç )

Kurultaylara katılma hakkı bulunan üyelerin veya delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

Üyeler ve delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler ve delegeler toplantı yerine alınmaz.

Bu kişiler, dernek üyesi olmayanlar, fahri ve onursal üyeler ile temsilciler ayrı bir bölümde kurultay toplantılarını izleyebilirler.

Geçici Divan Kurulu oluşturulur.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum geçici divan ve yönetim kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir.

Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır.

Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de geçici divan ve yönetim kurulu tarafından bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere Asli üyeler veya delegelerden bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyeler veya delegeler divan heyetine kimliklerini gösterir ve hazır un listesindeki isimlerinin karşılarını imzalar.

Kurultaylar, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

Kurultaylarda her üyenin veya delegenin bir oy hakkı vardır; üye veya delege oyunu şahsen kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından birlikte imzalanır.

Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler teslim tutanağı ile birlikte yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

Bir konu üzerinde en az 1 ( bir ) en çok 5 ( beş ) lehte ve en az 1 ( bir ) en çok 5 ( beş ) aleyhte olmak üzere toplam en az 2 ( iki ) en çok 5 ( beş ) konuşmacıya söz verilir.

Lehte ve aleyhte konuşmacıların her birine 3 ( üç ) dakika konuşma süresi verilir. Bu süre divan başkanı veya vekili tarafından 1 ( bir ) dakikayı geçmemek kaydı ile uzatılabilinir.

Toplantıda görüşülen konu veya teklif ya da önergenin kabulü veya onaylanması hazır bulunan üye veya delege sayısının yarısından 1 ( bir ) fazlası ile olur.

Toplantıda görüşülen konu veya teklif ya da önergeler hakkında yapılan oylama sonucu hazır bulunan üye veya delege sayısına göre lehte ve aleyhte oylar eşit olur ise konun kabul edilmediğine veya onaylanmadığına hükmedilir.

Toplantıda görüşülüp hakkında oylama yapılarak kabul edilmediğine veya onaylanmadığına hükmedilen konular aynı toplantı içinde tekrar gündeme alınamaz.

Dernek kurul ve organları için yapılacak seçimler için uygulanacak usuller bu tüzüğün ilgili maddelerinde öngörüldüğü şekilde uygulanır.

Belirlenen gündem dışında bir konun kurultay gündemine alınması toplantıda hazır bulunan üye veya delege sayısının 1/10 ( on da birinin ) divan başkanlığına yazılı ve imzalı talebi ile olur.

Asli üyelerden dernek kurullarına aday olanlar veya gösterilenler kurultaya katılabilir, söz alabilir, ancak oy kullanamazlar. ( şube kurultaylarında bu kural uygulanmaz. )

Aralarında akrabalık ilişkisi bulunan asli üyelerden yalnızca en yüksek oy alanı aday olduğu dernek kurul ve organlarında yer alabilir.

KURULTAYLARIN YETKİLERİNİN DEVRİ:

Madde 12 Kurultaylar diledikleri yetkilerini belirli bir süre için dernek kurullarına devrede bilir. Hangi yetkisinin hangi kurula ne kadar süreliğine devredileceğine kurultay üye ve delegeleri karar verir.

Dernek amaç ve hedefleri konusunda faaliyet programlarının hazırlanması ve koordine edilmesi

yönetim  kurulu

Dernek düzen ve disiplinin sağlanması disiplin kurulu

Faaliyetlerin ve kayıtların hukuka uygunluğunun kontrolü denetleme kurulu tarafından yapılır.

Son karar merci kurultaydır.

   KURULTAYLARIN YÖNETİMİ:

Madde 13 Kurultayların yönetimi Geçici Divan ve Divan Kurulları vasıtasıyla olur. Divan kurulları divan başkanı, başkan vekili ve yazman üyelerden oluşur.

GEÇİCİ DİVAN KURULUNUN OLUŞTURULMASI:

Kurultayın en yaşlı üye veya delegelerinden ( daimi delegeler hariç ) oluşur.

Biri geçici divan başkanı olmak üzere en az 4 ( dört ) veya yeteri kadar üyeden teşekkül eder.

Geçici divan kurulu üye sayısı ve üyeleri yönetim kurulunca belirlenir.

Geçici divan kurulu başkanı ve üyeleri toplantı tarihinden 15 ( on beş ) takvim günü önce yönetim kurulu tarafından dernek internet sayfasından ilan edilir.

Kurul Üyeleri toplanma tarihinden 1 ( bir ) takvim günü önce kendi aralarında toplanarak en yaşlı üye geçici divan kurulu başkanı olmak üzere geçici divan kurulu başkan vekili ve yazman üyelerini belirlerler.

GEÇİCİ DİVAN KURULUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Toplantı yeter sayısının yönetim kurulu ile birlikte tespiti,

Toplantı yeter sayısının tespitini yönetim kurulu ile birlikte kayıt altına almak için tutanak hazırlamak,

Toplantı yeter sayısı tutanağını divan kuruluna teslim etmek,

Toplantıyı yönetmek,

Toplantının güvenliğini ve disiplinini sağlamak,

Toplantı açılışının yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafın dan  yapılmasını sağlamak,

Yönetim kurulunca hazırlanan toplantı programını uygulamak,

Kurultayın divan kurulunun seçilmesini sağlamak ile yükümlüdür.

DİVAN KURULUNUN OLUŞTURULMASI:

  Biri divan başkanı olmak üzere en az 4 ( dört ) veya yeteri kadar üyeden teşekkül eder.

Divan kurulu üye sayısı yönetim ve disiplin kurullarının ortak kararı ile belirlenir.

Divan kurulu başkanı ve üyeleri toplantıya katılan üye veya delegeler arasından, aday gösterilmek ya da aday olmak suretiyle kurultay tarafından seçilirler.

Divan Kurulu Üyeleri kendi aralarında toplanarak divan kurulu başkan vekili ve yazman üyelerini belirlerler.

DİVAN KURULUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararların bir tutanağa yazılması,

Divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imza altına alınması,

Toplantı sonunda, toplantı yeter sayısı ile diğer tutanakların ve diğer belgelerin yönetim kurulu başkanına teslim edilmesi,

Toplantıyı bu tüzük de yazan toplantı usulüne uygun yönetmek,

Toplantının güvenliğini ve disiplinini sağlamak,

Yönetim kurulunca hazırlanan toplantı programını uygulamak,

İlan edilmiş olan gündemin usule uygun bir şekilde görüşülmesini sağlamak,

Gündem dışı konuların kurultay gündemine alınıp alınmamasını kurultayın oylamasına sunmak,

Yapılacak tüm oylamaların usule uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak,

Oylamaların sayım ve dökümünü denetlemek,

Oylamaların tasnifi esnasında ve sonrasında yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak,

Konuşma taleplerini sıraya koymak ve sürelere uyulmasını sağlamak,

Gündeme göre disiplin ve denetleme kurul başkanlarının raporlarını sunmalarını sağlar,

DİVANLARIN ÇALIŞMA USULLERİ:

Divan kurullarının dernekler kanun ve yönetmeliği ile bu tüzüğe göre çalışmalarından, yükümlülüklerini yerine getirmelerinden başkanları sorumludur.

Kararlarını üye sayısının salt çoğunluğu ile verir.

Oyların eşitliği halinde başkanların oyu 2 ( iki ) oy yerine geçer.

Toplantı esnasında herhangi bir şekilde düzeni bozanlar ihtar edilir.

2 ( iki ) ihtara rağmen düzeni bozmaya devam edenler oy verme hakları saklı kalmak kaydı ile toplantıdan çıkarılırlar.

Yürürlükteki kanunlara, dernek tüzüğüne ve toplumun genel ahlak kurallarına aykırı konuşmalar yapanlar veya davranışlarda bulunan kurultay üyelerine veya delegelerine derhal müdahale eder, sözlerini keser ve gerekli görür ise dışarı çıkarılmalarını sağlar.

İzleyicilerden Kurultay düzeninin bozulmasına sebep olanların dışarı çıkarılmalarını sağlar.

Gerekli görülmesi halinde toplantıya ara vermek suretiyle izleyicilerin toplantı salonunu boşaltmalarını sağlar.

İhtiyaç duyulması halinde kolluk kuvvetlerini göreve davet eder.

Kurullar yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirir.

Üye veya delegelerin önerge ve taleplerini kabul eder ve kurultaya sunar.

Divan başkanları ve üyeleri derneğin diğer kurul ve organlarına aday olamaz veya gösterilemezler.

Kurultaylarda yönetim, denetim ve disiplin kurullarının koordineli çalışmasını sağlarlar ve bu maksatla bu kurullara görev verebilirler.

Seçimli kurultaylarda aday başvurularını kabul ederler, inceler ve karara bağlarlar.

YÖNETİM KURULLARI:

Madde 14 Kurultaylardan aldıkları yetkiler çerçevesinde dernek amaç ve hedefleri doğrultusunda üyeler adına faaliyetlerini yürütürler. Bu tüzüğün ilgili maddelerinde öngörüldüğü üzere seçilme ve yetkilendirilmelerine göre 3 ( üç ) çeşit yönetim kurulu mevcuttur.

YÖNETİM KURULLARININ OLUŞTURULMASI:

Yönetim kurulları 4 ( dört ) yıllık dönemler için kurultay üye veya delegeleri tarafından seçilir.

Asli üyeler üst üste 2 ( iki ) dönemden fazla kurullarda görev alamazlar. Bu kural yedek seçilenlere fiilen görev yapmadıkları sürece uygulanmaz. ( Bu kural asli üye sayısı az olan veya yetersiz olan şubelerde de uygulanmaz. )   

Kurullarda görev almak isteyen asil üyeler bu tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen kurul görevlerinden hangisine aday olmak istediklerini belirten yazılı başvurularını toplantı tarihinden en az 15 ( on beş ) takvim günü önce divan kuruluna iletilmek üzere mevcut yönetim kuruluna teslim ederler.

Her bir asil üye yalnızca 1 ( bir ) görev için adaylık başvurusu yapabilir.

Bireysel adaylık başvurusunda bulunan asil üyeler başvuru yazılarında adı, soyadı, aday olduğu kurul görevini belirtirler.

Asil üyelerden isteyenler görev dağılım listesi hazırlamak suretiyle topluca başvuruda bulanabilirler.

Toplu başvurular için hazırlanan görev dağılım listesi bireysel adaylık başvurusundaki bilgiler ile birlikte listedeki tüm isimlerin imzalarını içermelidir.
Toplu başvurular görev dağılım listesinde ismi olanlardan her hangi birinin imzasını taşıyan tek bir başvuru yazısı ile yapılır.

Kurul seçimleri gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. Tasnif sonuç tutanağı her bir kurul görevi için en çok oy alan adaydan başlamak üzere sıralanır. İlk aday asıl ikinci aday onun yedeği olarak seçilmiş olur.

Kurul başkanı dahil kurul üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Yönetim kurulu başkanlığı görevine aday olan asil üyeler kurultaya 30 ( otuz ) dakika süreyle hitap ederler. Bu süre divan başkanı tarafından 10 ( on ) dakikadan fazla uzatılamaz.

Yönetim Kurulunun diğer görevlerine aday olan asil üyeler isterlerse 5 ( beş ) dakika süreyle hitap ederler. Bu süre divan başkanı tarafından 3 ( üç ) dakikadan fazla uzatılamaz.

YÖNETİM KURULLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 ( otuz ) takvim günü içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurultay Sonuç Bildirimini mülki idare amirliğine vermeye,

Kurultay toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; kurultay toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, 30 ( otuz ) takvim günü içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine vermeye,

Kurultayların gündemlerinin hazırlanması,

Yıllık bütçe planın hazırlanması,

Kurultayın onayladığı yıllık bütçe planının uygulanması,

Genel yönetim kurulu dernek amaç ve hedeflerini hukuka uygun olarak gerçekleştirmek üzere politikalar belirlemek ve uygulamak,

Genel yönetim kurulu dernek faaliyetlerini koordine etmek ve şubeler arası koordinasyonu sağlamak,

Şubeler genel yönetim kurulunun politikalarını takip etmek ve uygulamak,

Tüm kurullar her faaliyet ve çalışmada hiyerarşik sıraya uymakla, 

YÖNETİM KURULLARININ ÇALIŞMA USULLERİ:

Kararlarını üye sayısının salt çoğunluğu ile verir.

Oyların eşitliği halinde başkanların oyu 2 ( iki ) oy yerine geçer.

En az 1 ( bir ) ayda 2 ( iki ) kez toplanır.

Kurul başkan veya başkan yardımcılarından birinin yönetiminde toplanır.

Genel kurultay sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, yönetim kurulu yükümlülükleri bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Yönetim kurulları 1/3 ( üç de bir ) üye eksiği ile toplanıp, karar alabilir.

Kurulların üyelerinin 3 (üç) yönetim kurulu toplantısına mazeretsiz katılmaması durumunda üyelik den istifa ettiklerine hüküm olunur. Bu durum karar defterine işlenir. İlgilisine yazılı olarak bildirilir ve dernek internet sayfasında yayınlanır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLARININ SORUMLULUKLARI:

Yönetim kurullarının dernekler kanun ve yönetmeliği ile bu tüzüğe göre çalışmalarından, yükümlülüklerini yerine getirmelerinden başkanları sorumludur.

Kurultay Sonuç Bildiriminin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Kurultay toplantısı sonunda, yönetim kurulu başkanına teslim edilen tutanak ve diğer belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna ( 7 ) yedi gün içinde teslim edilmesinden Yönetim kurulu başkanı sorumludur.

YÜRÜTME KURULLARI:

Madde 15 Yürütme kurulları; yönetim kurullarının görevlerini yerine getirmeleri esnasında şubeler arası koordinasyonu sağlamak ve ihtiyaç duyulan bilgi, görüş ve önerilerin ortaya konmasını sağlayarak tavsiye veya uygulama kararları alır. 

YÜRÜTME KURULLARININ OLUŞTURULMASI:

İhtiyaç gereklerine göre yürütme kurulları bu tüzüğün ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde genişletilebilir.

YÜRÜTME KURULLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

YÜRÜTME KURULLARININ ÇALIŞMA USULLERİ:

YÜRÜTME KURULU BAŞKANLARININ SORUMLULUKLARI:

DANIŞMA KURULLARI:

Madde 16 Dernek faaliyetleri ve üyelerin talepleri ile sorunlarının giderilmesi çözümler üretmek bunların yönetim kurulu gündemine taşınmasını sağlayarak üyeler ile yönetim kurulları arasında doğrudan ve düzenli ilişki kurar.

DANIŞMA KURULLARININ OLUŞTURULMASI:

Yönetim kurulu tarafından önerilen ve kurultay tarafından seçilen asil üyelerden teşekkül eder.

DANIŞMA KURULLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

DANIŞMA KURULLARININ ÇALIŞMA USULLERİ:

DANIŞMA KURULU BAŞKANLARININ SORUMLULUKLARI:

DİSİPLİN KURULLARI:

Madde 17 Kurultaylardan aldıkları yetki çerçevesinde dernek üyelerinin hukuka ve tüzüğe uygun hareket etmelerini sağlayarak dernek düzen ve disiplini korurlar. Bu tüzüğün ilgili maddelerinde öngörüldüğü üzere seçilme şekillerine göre 3 ( üç ) çeşit yönetim kurulu mevcuttur.

DİSİPLİN KURULLARININ OLUŞTURULMASI:

Disiplin kurulları 4 ( dört ) yıllık dönemler için kurultay üye veya delegeleri tarafından seçilir.

Asli üyeler üst üste 2 ( iki ) dönemden fazla kurullarda görev alamazlar. Bu kural yedek seçilenlere fiilen görev yapmadıkları sürece uygulanmaz. ( Bu kural asli üye sayısı az olan veya yetersiz olan şubelerde de uygulanmaz. )  

Kurullarda görev almak isteyen asil üyeler bu tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen kurul görevlerinden hangisine aday olmak istediklerini belirten yazılı başvurularını toplantı tarihinden en az 15 ( on beş ) takvim günü önce divan kuruluna iletilmek üzere mevcut yönetim kuruluna teslim ederler.

Her bir asil üye yalnızca 1 ( bir ) görev için adaylık başvurusu yapabilir.

Bireysel adaylık başvurusunda bulunan asil üyeler başvuru yazılarında adı, soyadı, aday olduğu kurul görevini belirtirler.

Asil üyelerden isteyenler görev dağılım listesi hazırlamak suretiyle topluca başvuruda bulanabilirler.

Toplu başvurular için hazırlanan görev dağılım listesi bireysel adaylık başvurusundaki bilgiler ile birlikte listedeki tüm isimlerin imzalarını içermelidir.

Toplu başvurular görev dağılım listesinde ismi olanlardan her hangi birinin imzasını taşıyan tek bir başvuru yazısı ile yapılır.

Kurul seçimleri gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. Tasnif sonuç tutanağı her bir kurul görevi için en çok oy alan adaydan başlamak üzere sıralanır. İlk aday asıl ikinci aday onun yedeği olarak seçilmiş olur.

Kurul başkanı dahil kurul üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Disiplin kurulu başkanlığı görevine aday olan asil üyeler isterlerse kurultaya 10 ( on ) dakika süreyle hitap ederler. Bu süre divan başkanı tarafından 5 ( beş ) dakikadan fazla uzatılamaz.

Disiplin Kurulunun diğer görevlerine aday olan asil üyeler isterlerse 3 ( üç ) dakika süreyle hitap ederler. Bu süre divan başkanı tarafından 1 ( bir ) dakikadan fazla uzatılamaz.

Üye sayısı az olan şubelerde oluşturulmaya bilinir.

DİSİPLİN KURULLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Yalnızca kurultaylara karşı sorumlu olup yönetim kurullarına bilgi ve tavsiye verirler.

DİSİPLİN KURULLARININ ÇALIŞMA USULLERİ:

Kararlarını üye sayısının salt çoğunluğu ile verir.

Oyların eşitliği halinde başkanların oyu 2 ( iki ) oy yerine geçer.

En az 1 ( bir ) ayda 2 ( iki ) kez toplanır.

Kurul başkanın yönetiminde toplanır.

Kurulların üyelerinin 3 (üç) yönetim kurulu toplantısına mazeretsiz katılmaması durumunda üyelik den istifa ettiklerine hüküm olunur. Bu durum karar defterine işlenir. İlgilisine yazılı olarak bildirilir ve dernek internet sayfasında yayınlanır.

DİSİPLİN KURULU BAŞKANLARININ SORUMLULUKLARI:

Kurultaylara yıllık rapor hazırlanmasından sorumludurlar.

DENETLEME KURULLARI:

Madde 16 Kurultaylardan aldıkları yetki çerçevesinde dernek kurullarının çalışmalarını hukuka ve mevzuata uygunluğunu denetler. Bu tüzüğün ilgili maddelerinde öngörüldüğü üzere seçilme göre 3 ( üç ) çeşit denetleme kurulu mevcuttur.

DENETLEME KURULLARININ OLUŞTURULMASI:

Denetleme kurulları 4 ( dört ) yıllık dönemler için kurultay üye veya delegeleri tarafından seçilir.

Asli üyeler üst üste 2 ( iki ) dönemden fazla kurullarda görev alamazlar. Bu kural yedek seçilenlere fiilen görev yapmadıkları sürece uygulanmaz. ( Bu kural asli üye sayısı az olan veya yetersiz olan şubelerde de uygulanmaz. )  

Kurullarda görev almak isteyen asil üyeler bu tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen kurul görevlerinden hangisine aday olmak istediklerini belirten yazılı başvurularını toplantı tarihinden en az 15 ( on beş ) takvim günü önce divan kuruluna iletilmek üzere mevcut yönetim kuruluna teslim ederler.
Her bir asil üye yalnızca 1 ( bir ) görev için adaylık başvurusu yapabilir.

Bireysel adaylık başvurusunda bulunan asil üyeler başvuru yazılarında adı, soyadı, aday olduğu kurul görevini belirtirler.

Asil üyelerden isteyenler görev dağılım listesi hazırlamak suretiyle topluca başvuruda bulanabilirler.

Toplu başvurular için hazırlanan görev dağılım listesi bireysel adaylık başvurusundaki bilgiler ile birlikte listedeki tüm isimlerin imzalarını içermelidir.

Toplu başvurular görev dağılım listesinde ismi olanlardan her hangi birinin imzasını taşıyan tek bir başvuru yazısı ile yapılır.

Kurul seçimleri gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. Tasnif sonuç tutanağı her bir kurul görevi için en çok oy alan adaydan başlamak üzere sıralanır. İlk aday asıl ikinci aday onun yedeği olarak seçilmiş olur.

Kurul başkanı dahil kurul üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Denetleme kurulu başkanlığı görevine aday olan asil üyeler kurultaya 10 ( on ) dakika süreyle hitap ederler. Bu süre divan başkanı tarafından 5 ( beş ) dakikadan fazla uzatılamaz.

Denetleme Kurulunun diğer görevlerine aday olan asil üyeler isterlerse 3 ( üç ) dakika süreyle hitap ederler. Bu süre divan başkanı tarafından 1 ( bir ) dakikadan fazla uzatılamaz.

DENETLEME KURULLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Yalnızca kurultaylara karşı sorumlu olup yönetim kurullarına bilgi ve tavsiye verirler.

DENETLEME KURULLARININ ÇALIŞMA USULLERİ:

Kararlarını üye sayısının salt çoğunluğu ile verir.

Oyların eşitliği halinde başkanların oyu 2 ( iki ) oy yerine geçer.

En az 1 ( bir ) ayda 2 ( iki ) kez toplanır.

Kurul başkanı yönetiminde toplanır.

Kurulların üyelerinin 3 (üç) yönetim kurulu toplantısına mazeretsiz katılmaması durumunda üyelik den istifa ettiklerine hüküm olunur. Bu durum karar defterine işlenir. İlgilisine yazılı olarak bildirilir ve dernek internet sayfasında yayınlanır.

DENETLEME KURULU BAŞKANLARININ SORUMLULUKLARI:

KOMİSYONLAR:

Madde 17 Danışma kuruluna bağlı olarak alım / satım komisyonu hariç ihtiyaç duyulduğunda veya sürekli olarak kurulur. Danışma kurulu üyelerinden her biri bir komisyona başkanlık eder.

HUZUR HAKKI:

Madde 18 Delegeler dahil dernek kurul ve organlarında görev alan asli üyelere huzur hakkı adı altında bir ücret ödenir.

Genel yönetim kurulu başkanı için bu ücret 30 yıl hizmet üzerinden 1 derecenin 4 kademesinden emekli olmuş ( E ) Sey. Kd. Bçvş. Maaşından fazla olmamak üzere genel kurultay tarafından her yıl yeniden belirlenir.

Disiplin ve denetleme kurul başkanları için bu ücret 30 yıl hizmet üzerinden 1 derecenin 1 kademesinden emekli olmuş ( E ) Sey. Kd. Bçvş. Maaşından fazla olmamak üzere genel kurultay tarafından her yıl yeniden belirlenir.

Mrkz. Şb. Bşk. Ları için bu ücret 25 yıl hizmet üzerinden 2 derecenin 3 kademesinden emekli olmuş ( E ) Sey. Kd. Bçvş. Maaşından fazla olmamak üzere genel kurultay tarafından her yıl yeniden belirlenir.

Kurulların üyeleri için bu ücret 25 yıl hizmet üzerinden 2 derecenin 1 kademesinden emekli olmuş ( E ) Sey. Kd. Bçvş. Maaşından fazla olmamak üzere genel kurultay tarafından her yıl yeniden belirlenir.

Divan başkanları genel yönetim kurulu başkanın ücretinin 30 güne bölünmesi ile görevde kalınan her gün için günlük olarak ücretlendirilir.

Delege ve divan ile geçiçi divan üyeleri ( divan başkanları hariç ) kurulların üyelerine ödenen ücretin 30 a bölünmesi ile görevde kalınan her gün için günlük olarak ücretlendirilir.

Görevde kalınan sürelere gidiş / geliş yol ve yemek ücreti ilave edilir.

DERNEK BAĞLILARI:

Madde 19 Sandık, lokal ve vakıf gibi dernek bağlıları için genel kurultay onaylı ilgili mevzuata uygun yönetmelik ayrıca hazırlanır. Kurulları ayrıca genel kurultayca belirlenir.
ÜNAL BİLİCİ
GENÇ KUŞAK EMEKLİ ASTSUBAYLAR
(Ünal BİLİCİ1965 Samsun Çarşamba doğumludur. 1983 de Deniz Assubay Hazırlama Okulunu, 1984 de Deniz Assubay Sınıf Okulu Güverte Bölümünü (Seyir branşı ) ve 2003 de Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. 30 Ağustos 1984 yılında Dz.K.K. da seyir assubayı olarak çalışmaya başladı. Donanma Komutanlığı, Deniz Eğitim Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde sırasıyla seyir assubaylığı, Bölüm Kd. Assubaylığı, II.Komutanlık ve Komutanlık görevlerini yapmış olup, 07 Şubat 2005 de kendi isteği ile emekli oldu. Mayıs 2005 tarihinden itibaren ticari bahriyede 3000 grt Kaptan yeterliliği ile çalışmaya başladı. Bu süreç de çeşitli şirketlerde Gemi Kaptanı, Denizcilik Eğitmeni ve Denizcilik danışmanı olarak görev aldı. Çalışma hayatına Uzak yol Kaptanı yeterliliği ile Gemi Kaptanı olarak devam etmektedir.)

  
3016 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
SAAT
TAKVİM
DÖVİZ BİLGİLERİ
AlışSatış
Dolar13.490513.5446
Euro15.231815.2929
HAVA DURUMU