ASTSUBAY KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR...

TEMAD TÜZÜK

GENEL KURULA KATILMA ŞARTLARI:

Madde 18. Dernek Büyük Genel Kurulu ve Şube Genel Kurullarına katılma hakkı bulunanların, yıllık üye aidat borcu bulunmaması şarttır. Aksi halde, Genel Kurul Toplantısına katılma hakları kalkar. Oy kullanamazlar. Organlara seçilemezler. Genel Merkezde ve Şubelerde Genel Kurula katılma hakkı bulunanların, Genel Kuruldan en az 30 gün öncesi hazırlanacak Genel Kurula katılma hakkı olanların listesinin tanziminden sonra aidat yatırmak istemeleri halinde de, bu husus, o kişiye Genel Kurula katılma, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı vermez.

Şube Genel Kurul toplantısı, tarihinin kararlaştırılmasının en az 30 gün önceden yapılacak asil üye olma talepleri alınır. Kabulleri, Genel Kurul sonrası seçilecek Yönetim Kurulunun kararına bırakılır. Bu gibiler Genel Kurulda söz ve oy sahibi olamazlar.

 GENEL KURULLARIN OLAĞAN TOPLANMA ZAMANI VE YERİ:

Madde 19. Dernek ve Şube Genel Kurul Toplantıları dernek Genel Merkezi ve Şube Merkezlerinin bulunduğu yerde 3 yılda bir olmak üzere şubeler Haziran ayına kadar, Genel Merkez Büyük Genel Kurul toplantısı Kasım ayına  kadar yapılır. Zorunlu hallerde bu tarihler bir ay  sonraya alınabilir.

 DELEGE BELGESİ İŞLEMLERİ:

Madde 28. Delege belgesinin tanzimi ve verilmesi aşağıda gösterildiği şekilde yapılır:

 1. Şubeleri genel kurullarınca Dernek büyük genel kurulu delegesi seçilenlere şubeleri başkanlığınca veya genel merkez genel kurulu seçimlerinden önce genel merkezce tasdikli bir TEMAD BÜYÜK GENEL KURULU DELEGESİ* belgesi verilir. Ayrıca, delegelerin isim ve adreslerini kapsayan şubeleri başkanlığınca tasdikli listesi 2 nüsha olarak, Dernek büyük genel kurul toplantısı tarihinden en az 30 gün öncesinden Dernek genel başkanlığı elinde bulundurulacak şekilde gönderilir.Seçilen delegelerin aidat borçları ile yasal bir sorunlarının olmaması  gerekir.. Tüzük şartlarına uymayanların delegelikleri genel yönetim kurulunca dikkate alınmaz,
 2. Delegeler, bağlı oldukları şubelerin genel kurullarınca yerine yenileri seçilene kadar delegelik hakkını muhafaza eder.

 DEVİR-TESLİM:

Madde 40. Yönetim Kurulu Başkanı veya diğer sorumlular, üzerlerindeki görevi ve sorumlu olduğu her türlü evrak ve malzemeyi  teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.  Toptan istifa eden veya görevden alınan Yönetim Kurulu yerine, Genel Merkez Yönetim Kurulunca geçici bir Yönetim Kurulu oluşturulur veya Geçici Yönetim Kurulunu oluşturmak üzere uygun görülecek bir Üye Başkan olarak görevlendirilebilir.

 FERDİ SORUMLULUK:

Madde 42. Dernek genel merkezi ve şube organlarında görev alanlar, görev aldıkları idari ve mali husustan ferdi sorumludurlar.

 DERNEKLER YÖNETMELİĞİ:

 Şube genel kurul toplantıları:

 Madde 16 - Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az  iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.

İlk genel kurul toplantısı:

Madde 12 - Kuruluş bildiriminde, tüzüğünde ve diğer belgelerinde Kanuna aykırılık veya noksanlığın bulunmaması ya da Kanuna aykırılık ve noksanlığın verilen süre içinde giderilmesi durumda, keyfiyetin derneğe yazılı olarak bildirilmesinden itibaren altı ay içinde derneğin ilk genel kurul toplantısını yapması ve organlarını oluşturması zorunludur.

YUKARIDAKİ BİLGİLER IŞIĞINDA;

SORU 1. TEMAD TÜZÜK’Ü madde 18 gereği Genel Kurula katılma hakkı olanların listesi genel kurul toplanma çağrısında belirtilen tarihten 30 gün önce tanzim edilmiş midir?

SORU 2. DERNEKLER YÖNETMELİĞİ madde 16 gereği şubelerimizin genel kurulları tamamlanmış mıdır?

SORU 3. DERNEKLER YÖNETMELİĞİ madde 16 gereği şubelerimiz genel kurul sonuç bildirimlerinin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde genel merkeze bildirmişler midir?

SORU 4. DERNEKLER YÖNETMELİĞİ madde 16 merkez olağan genel kurulu toplantısından en az  iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar. Hükmüne şamildir.

Genel merkez tarafından hazırlanan Genel Kurula katılma hakkı olanların listesi ile dernekler daire başkanlığına bildirilmiş olan listeler uyuşmakta mıdır?

Bu listelerde değişiklik yapılmış mıdır?

 1. Yapıldı ise hangi gerekçe ile yapılmıştır?
 2. Bu gerekçeler yasal mazeretler midir?
 3. Değişiklikler ilgili kurum veya kuruluşlara bildirilmiş midir?

SORU 5. TEMAD TÜZÜK’Ü madde 28 ( a ) bendi gereği Genel Kurula katılma hakkı olanlara TEMAD BÜYÜK GENEL KURULU DELEGESİ belgesi verilmiş midir?

SORU 6. 09.10. 2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı kanunu ( md.4 – 5 ) kapsamında Genel Kurula katılma hakkı olanların listesi sözlü veya yazılı olarak talep eden ilgililerine verilmiş midir?

 1. Böyle bir talep ret edilmiş ise hangi yasal gerekçeye dayanılmıştır?

SORU 7. DERNEKLER YÖNETMELİĞİ madde 16 merkez olağan genel kurulu toplantısından en az  iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar. Hükmüne şamildir.

Genel kurul toplanma çağrısında belirtilen tarihten iki ay önceyi kapsayan dönemde yeni kurulan veya yeni kurulup da DERNEKLER YÖNETMELİĞİ madde 12 de belirtilen ilk genel kurullarını yapmamış olan şubelerimiz merkez genel kurulunda temsil edilecekler mi?

 1. Edilecek iseler hangi yasal gerekçeye dayanarak temsil edileceklerdir?

SORU 8. TEMAD TÜZÜK’Ü madde 28 ve 40 gereği genel merkez olağan genel kurul toplantısında İstanbul şube başkanlığı temsil edilecek mi?  

 1. Edilmeyecek ise hangi yasal gerekçeye dayanılmaktadır?

SORU 9. Derneğimizde bu güne kadar ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılan denetlemelerde cezai işlem ile karşılaşılmış mıdır?

 1. Karşılaşıldığı ise bu cezai işlemin neticesinde ne tür bir müeyyide uygulanmıştır?
 2. Bu müeyyide sonucu TEMAD TÜZÜK’Ü madde 42 gereği ilgili şahıs veya şahıslara yansıtılmış mıdır?
 3. Yansıtıldı ise hangi tarih de yansıtılmıştır?

SORU 10. TEMAD TÜZÜK’Ü madde 19 “Dernek ve Şube Genel Kurul Toplantıları dernek Genel Merkezi ve Şube Merkezlerinin bulunduğu yerde 3 yılda bir olmak üzere şubeler Haziran ayına kadar, Genel Merkez Büyük Genel Kurul toplantısı Kasım ayına  kadar yapılır. Zorunlu hallerde bu tarihler bir ay  sonraya alınabilir.” demektedir. 

 1. Hale hazırda zorunlu bir hal mevcut mudur?
 2. Mevcut ise bu durum üyelere açıklanmış mıdır?
 3. Açıklandı ise tarih ve zamanı nedir?

 

GRUBUMUZ ÜYELERİ ASTSUBAY CAMİASININ MENSUBU VE TEMAD’IN ÜYESİ SIFATI İLE CAMİAMIZIN HASSASİYETLERİNİDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURARAK,  BUGÜNE KADAR YAPMIŞ OLDUKLARI GİBİ,

GELECEKDE DE YAPMAYA DEVAM EDECEKLERİ UYGULAMA VE ÇALIŞMALARI TAKİP, BUNLARA KATKI SUNMA ÇABALARI DOĞRULTUSUNDA,

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ’ NE VE HİÇ KİMSENİN HUKUKUN ÜSTÜNDE OLAMAYACAĞI İNANCI İLE ADALETE OLAN GÜVENİMİZ GEREĞİ YUKARIDAKİ SORULARIN KAPSADIĞI KONULARIN DA TAKİPÇİSİ OLDUĞUMUZU,

TEMAD’IN KURUMSAL KİMLİĞİNİN HANGİ ŞART ALTINDA OLURSA OLSUN ZARAR GÖRMESİNE VE HUKUKSUZLUĞA KARIŞMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİMİZİ,

BU HUSUSLARDA HUKUK ÇERÇEVESİNDE OLUŞAN VEYA OLUŞABİLECEK ŞAHSİ VE KURUMSAL MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ İÇİN HER TÜRLÜ HUKUKİ GİRİŞİMDE BULUNACAĞIMIZI,

SİZ DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZI BİLGİLENDİRMEK MAKSADIYLA PAYLAŞILMAKTADIR...

SAYGI İLE...GENÇ KUŞAK EMEKLİ ASTSUBAYLAR 

  
2829 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
SAAT
TAKVİM
DÖVİZ BİLGİLERİ
AlışSatış
Dolar18.505718.5799
Euro18.126818.1995
HAVA DURUMU