MESLEKTAŞLARIMIZIN BİLGİSİNE...

137/C MADDESİNİN ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTALİ

ESAS NO. 1975/193
KARAR SAYISI. 1976/15
İPTAL DAVASINI AÇAN : CUMHURBAŞKANI (FAHRİ KORUTÜRK)

İPTAL DAVASININ KONUSU: 926 sayılı TSK: personel kanununun1975 gün ve 1923 sayılı kanunun 37 maddesi ile değişik 137 maddesinin ( c ) bendinin ikinci cümlesindeki “ görevde iken yüksek öğrenim bitiren Assubayların intibakı aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine 1 derece ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete başlamış kabul edilir” kuralının Anayasanın 12 ci maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı düştüğü gerekçesiyle Cumhurbaşkanınca (dönemin) iptali istenmiştir.

İPTAL İSTEMİNİN GEREKÇESİ

Davacının (Cumhurbaşkanı Korutürk) iptal isteminin gerekçesi aynen şöyledir.

TSK. da vazife görmekte olan Assubayların çalışkan ve yetenekli olanları ihtiyaç duyulan meslek ve branşlarda fakülte ve yüksek okullara gönderilmekte ve başarılı olmaları halinde 926 sayılı kanunun 14 ve 109. maddeleri gereğince öğrenimleri ile ilgili sınıflarda kullanılmak üzere Subaylığa geçirilerek kendilerine Subaylık hakkındaki hükümler uygulanmaktadır.

Hal böyle iken 1923 sayılı kanunun TBMM: Genel Kurulunda görüşülmesi esnasında hükümet tasarısına uymayan ve hükümetin muhalefetine rağmen bir önerge ile ilave edilen yukarıdaki fıkra hükmü Silahlı Kuvvetlerde bazı ihtilaflara sebep olacak ve Askeri düzene ve hiyerarşiye uymayacak nitelikte görülmektedir.

Şöyle ki;
Önerge ile ilave edilen fıkra,657 sayılı Devlet Memurları Yasasına paralellik yaratabilmek için konulmuş olup; onun Amir hükmünü anımsatmamaktadır. Buna göre yüksek öğrenim yapan Assubaylar aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece ilavesi ile intibak ettirildiklerinde, Devlet memurlarından aynı öğrenimi görenleri 1 derece geçtikleri gibi fakülte veya yüksekokul mezunu Subaylardan da bir derece ileri geçmektedirler.

Örneğin : Fen fakültesini bitirmiş bir Subay8. Derecenin 1. Kademesinden aylığa hak kazanacak, fakat aynı fakülte mezunu bir Astsubay ise “aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece ilavesi ile intibak “ ettirileceğinden 7. Derecenin 1. Kademesinden aylık alacaktır.

DAYANILAN ANAYASA KURALI :

EŞİTLİK
Madde 12- herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
“ Hiçbir kişiye,aileye,zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” (Cumhurbaşkanının iptal isteğine dair anayasal dayanağı)

SONUÇ VE İSTEK

Yukarıdaki arz edilen sebeplerle,926 sayılı TSK: personel kanununun137. Maddesinin (c ) bendinin (görevde iken yüksek öğrenimi bitiren Assubayların ) diye başlayan ikinci cümlesi Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı bulunmakta olup TC. Anayasasının 149. Maddesi gereğince iptaline karar verilmesini saygılarımla rica ederim. ….
TC. Cumhurbaşkanı.

UTANÇ KARARI DEVAM EDECEK……..

ADNAN FUAT ÖZDEMİR
E.ASB.

  
9111 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
SAAT
TAKVİM
DÖVİZ BİLGİLERİ
AlışSatış
Dolar15.553015.6153
Euro16.205316.2702
HAVA DURUMU