Anasayfa

Saygıdeğer Genel Başkanım; Genel Kurul öncesi sitenizde/sitelerde Yeni Oluşum Gurubu olarak yazmış olduğunuz, * Şeffaflık ve bilgi paylaşımı konusunda; yapmış olduğunuz görüşmelerle ilgili olarak biz üyeleriniz sizlerden açıklama beklemekteyiz… * Hala dernek yönetimi ile ilgili olarak teslim alındı/alınmadı kargaşası var lütfen bizleri bu konuda aydınlatınız…
04.03.2012
İskender, hocası Aristo ya bir mektup yazar. Zaptettiğim topraklardaki insanları tahakküm altında tutubilmek için neler yapmalıyım diyerek görüşünü sorar. 1 - Ülkenin ileri gelen insanlarını sürgünemi göndereyim? 2 - Ülkenin ileri gelen insanlarını hapsemi atayım? 3 - Ülkenin ileri gelen insanlarını kılıçtanmı geçireyim? Aristo nun cevabı şu olur; 1 - Sürgünde toplanıp sana karşı baş kaldırırlar 2 - Hapishaneler militan yuvası olur , kontrolden çıkar 3 - Onlardan sonraki kuşak intikam düşüncesiyle büyür senin tahtını sallar.
02.03.2012
Deniz kıyısında bir ihtiyar taşçı, kayayı yontmaktadır. Güneş onu yakıp kavurur. O da Yaradana yakarır keşke güneş olsaydım diye. "Ol" der Yaradan. Güneş oluverir. Fakat bulutlar gelir örter güneşi, hükmü kalmaz. Bulut olmak ister. "Ol" der Yaradan. Bulut olur. Rüzgar alır götürür bulutu, rüzgarın oyuncağı olur. Rüzgar olmak ister bu kez. Ona da "Ol" der Yaradan.
28.02.2012
‎26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Hocalı kasabasında yaşayan Azeri siviller, Ermeniler tarafından toplu şekilde katledildi.Katliamda 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azeri vatandaşı acımasızca katletildi. 26 fevral 1992 tarixində Azerbaycan’ın Hocali qəsəbəsində yaşayan Azeri vətəndaşlar, ermənilər tərəfindən toplu şəkildə qətl edildi .Qırğında 106'si qadın, 83'u cocuk olmaq uzere cəmi 613 azeri vətəndaşı mərhəmətsizcə qətl edildi. ‎20 yıl önce bu gün insanlık tarihine geçen bir katliam yaşandı,tüm insanlık sadece seyretti.Yüzlerce sivil Türk vatandaşı ermeni canilerce katledildi. SUÇSUZ SİVİLLERE YAPILAN BU KATLİAMI YILDÖNÜMÜNDE BİR KEZ DAHA LANETLİYOR ve KINIYORUZ..
26.02.2012
SGK'nın sınıf okulunun hizmetten sayılması konusunda yazdığım yazının sgk tarafından verilen cevabi yazı: Bilindiği üzere 5434sayılı kanuna göre 11/07/1978 tarihinde yürürlüğe giren 2168 sayılı kanunla eklenen geçici 170. maddesiyle bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce orta okul ve dengi okul Astsubay Hazırlama Okulu Lise ve dengi okulu mezunu olup da sınıf okullarını başarı ile bitirerek Astsubay nasbedilenlerin astsubay sınıf okulunda 18 yaşın dolumundan sonra geçen başarılı eğitim ve öğrenim sürelerini borçlanmak suretiyle fiili hizmetten sayılmasını hükme bağlamıştır.
17.02.2012
DÖRT AYIN ARDINDAN . . . . . -1- Bu esnada TBMM’de bütçe görüşmeleri başladı, ama kimin umurunda!!! Yeni yönetim İzmir’e kimine göre fetih, kimine göre şükran gezisi yapma planlarıyla meşgul… Tabi bu arada MSB den alınan 50.bin TL’nin nereye harcanacağı hesapları yapılıyor. Bu esnada boş durmayan birileri var… İkili ilişkiler sonrasında CHP milletvekili Sayın Haluk Ahmet GÜMÜŞ vasıtasıyla sorunlarımız TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gündeme getiriliyor. Bu konuda açıklamaları http://www.genckusakemekliastsubaylar.com/?Syf=26&Syz=69056&/04-KASIM-2011-TAR%C4%B0H%C4%B0NDE-TBMM-PLAN-B%C3%9CT%C3%87E-KOM%C4%B0SYONUNA-SUNULAN...... görüntüleyebilirsiz. Bunlar yaşanırken İzmir yeni yönetim tarafından üstü açık otobüs ile yeniden fethediliyor!!! Fetihte ön safhalarda olanlar belli. Sayın Turgay’ın ısrarla yazdığı pazarlık yapılanlar… Aklıma gelmişken sorayım Genel Kurul ihraç edilenleri affetti, yeni yönetim bu konuda ne yaptı acaba???
17.02.2012
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğinin tüzüğünde yazılı iki madde her zaman önemsediğim ve değer verdiğim bir maddedir. Dernek, Atatürk devrim ve ilkelerinin sürekli savunucusudur. (TEMAD Tüzük Madde 4) Ulu Önderimiz Atatürk'ün, ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak, saygılı ve bağlı olmak ve koruyup kollamak. (TEMAD Tüzük Madde 11) Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı siyasal olaylar ve bu olayların toplum üzerinde etkilerine baktığımızda çok önemli bir süreçten geçtiğimizi görmekteyiz. Çeşitli internet ve sosyal paylaşım sitelerinde emekli astsubayların ve astsubayların sorunları dile getirilmekte, hatta bu söylemler gazetelerde yer almakta, derneğin en üst kademesinden ve sözde astsubay dostu gözüken gazeteci-yazarlar tarafından demeçler verilmektedir. Ancak sorunların çözümünde düşüncemizin ana kaynağı olan ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI dile getirilmemektedir. Herkes siyasal düşüncesine göre konuyu irdeleyip yazmakta yada söylemektedir.
15.02.2012
Sonuç olarak; yıllardır insan hakkı, kul hakkı, hak, hukuk diyerek hatta demokrasi göstergesi diyebileceğimiz assubayların hak ve hukuku için bugüne değin herhangi bir iyileştirmenin görülmemiş olması, hükümetin gücü düşünüldüğünde oldukça düşündürücüdür. Assubaya yönelik herhangi bir iyileştirme görülmemesinin yanı sıra, mevcut olumsuzlukları muhafaza edenler sayesinde kimi çevrelerce durumdan fazlasıyla faydalanıldığını, adaletsizlikler düzeltilecek yere istismar edildiğini de görmekteyiz. Ne güzel paslaşma değil mi?
07.02.2012
Değerli Meslektaşlarım; Uzun bir aradan sonra hepinize MERHABA… Bir seçim dönemi geçirdik, bu dönemde yaşanılanlar hepinizce malum DEĞİL!!! Kişilerin gördüklerini ve yaşadıklarını tarafsız gözle anlatmalarını beklerdim. Lakin hiç kimse bunu yapmadı/yapamadı…Bu konuları bana göre en iyi bilenler Sayın ABAYLI, Sayın ERDEM ve Sayın TAYHAN’dır. Eski yönetimden kurtulduk diye zafer sarhoşluğundan sanırım unutuldu veya işlerine öyle geldi…Lakin Sayın TURGAY’ın yazdıklarını takip ettiyseniz çok ince ve muhteşem pazarlıklar olmuş…Bende körü körüne muhalefet yapıyor dedirttirmemek için bir süre bekleyip izleme kararı almıştım. Bu esnadada Hayırlı Olsun ziyaretimizi gerçekleştirip yeni yönetime Başarı dileklerimizi ilettik…
05.02.2012
Ne fırıncı nede tereyağını üreten Çiftçiyiz, söze geldiğinde her şeyiz, her yerdeyiz ! Hak ve Eşitlik terazisinin nedendir bilinmez hiç bir kefesine konulmayız ! T.B.M.M'sinde çıkan kanunlarımız aynı gün iptal edilir ! Süreklilik ile hep bir başka bahara, bir sonraki toplanacak yeni Meclise bırakılır. Bırakan başkalarımış gibi nedense bir daha hiç mi hiç hatırlanılmayız! Hatırlatmalar yapılsada muhalet partilerinden oldukları için, sesleri duyulmak istenmez. Neden duyulsun ki ? Dokuz yıldır uyutulduk, bir üç yıl daha beklemeye tahammülümüz olamaz diyenler uyumaya devam ettikçe onlar neden sesimizi duyma ihtiyacı hissetsinler !
26.01.2012
Kıbrıs’a damgasını vurmuş büyük bir Devlet Adamı, Büyük bir Lider ve Milliyetçi bir Başbuğ’dan, RAUF DENKTAŞ’tan söz etmek istedim sizlere. 1924 yılında Kıbrıs’ta – Baf’ta doğmuş, K K T C Kurucu CUMHURBAŞKANI olmasına rağmen, mütevazi bir aile babası gibi yaşamını sürdürmüştür. İlk ve Ortaöğrenimini Lefkoşe ve İstanbul’da, Hukuk öğrenimini de Londra’da tamamladıktan sonra 1947 yılında Lefkoşe’de Avukatlığa başlamıştır. İlk Kıbrıs Anayasasının hazırlanmasında Türk Toplumunu temsil etmiştir. 1950 – 1957 yılları arasında Türk ve Rum toplulukları arasındaki mücadelelerde Dr. Fazıl KÜÇÜK ile birlikte Türklerin lideri olarak fiilen mücadelenin içindedir. 1960 yılında Türklerin mal ve can güvenliğini korumak için Türk Mukavemet Teşkilatının ( T M T ) kurucusudur.
18.01.2012
Peki ne yapmalı ? Bir özgeçmiş hazırlamak ve onu iş ilanlarına, tanıdıklara (ve hatta tanımadıklara !) göndermek yanlış mı ? Öncelikle şunu belirtmeliyim; “iş arama sitelerindeki bazı ilanlar niye hala orada ?” anlamak güç ! Aylardır yayında olup, dolayısıyla güncelliği şüpheli pek çok ilanla karşılaşmak olası bir durum. Bazı ilan sahiplerininse “aday havuzunu doldurma” mantığıyla hareket ettikleri ve çeşitli pozisyonlara özgeçmiş özgeçmiş topladıkları, - çoğu zamanda- kısıtlı personel ihtiyaçları için –en azından bir görüşme talep edip etmeyecekleri belli bile olmayan bir durum söz konusudur. Başvurduğunuz ilan gerçek bir ilan mı ? Bunu bilemezsiniz !
16.01.2012
Zübeyde Hanım ; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün annesidir. Aslen Konya-Karamanlı'dır. 1919’da Anadolu'ya çıktığından beri görmediği ve üstelik Osmanlı Padişahı tarafından hakkında ölüm emri verildiğini öğrendiği oğlu Mustafa Kemal ile ancak 14 Haziran 1922’de Adapazarı’nda tekrar buluşan Zübeyde Hanım, onun yanına Ankara’ya yerleşti. Ancak bu şehrin sert iklim koşulları sağlığını olumsuz etkileyince tedavi amacıyla İzmir’e gitti. 14 Ocak 1923 günü 66 yaşında oğlunun başarılarını gördükten sonra hayatını kaybetti. İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 1940 yılında yaptırılan anıt mezarda yatmaktadır.
14.01.2012
Dedelerimizin hatta babalarımızın çalışma yaşamı, bugünkünden oldukça farklıydı! Kamu kesimi işgücü pazarına çıkanların önemli bir kısmını istihdam ederdi o zamanlar. Özel sektörde bile çalışanların iş yaşamına başladıkları firma ile emekli oldukları firmanın aynı olduğuna şahit olurduk hep! Son 30 yıldan beri "birşeyler" değişti. Günümüzde çalışanlar ortalama 8 farklı "iş"te çalışmak durumunda kalıyorlarmış!
11.01.2012
Saygıdeğer Arkadaşlarım, Bu nasıl bir zihniyet, nasıl bir adalettir? Her kurum kendi personelini korur-kollarken milletin gözbebeği TSK, "211 sayılı yasada amirlerine personeli koruma görevi vermişken" kendi personelinin haklarını korumuyor! Adeta, TSK=Türk Subay Kuvvetleri olmuş! Bu durum, görevdeki personelin moral motivasyonunu olumsuz etkileyerek hizmet verimliliğini düşürürken, emekliler arasında da kuruma olan saygıyı azaltıp hukuka olan inancı erozyona uğratmıştır! Onlarca sosyal ve ekonomik haksızlıklarımızdan birisini daha bilgilerinize sunuyorum. Haklı taleplerimizin mücadelesine destek vermek hepimizin görevi olmalıdır.
09.01.2012
... 30 ...

 

 

 
SAAT
TAKVİM
DÖVİZ BİLGİLERİ
AlışSatış
Dolar13.614613.6691
Euro15.364615.4262
HAVA DURUMU